DLACZEGO

Esperanto jest językiem dla Zielonych ?


- ponieważ Esperanto jest językiem planowanym dla rozprzestrzenienia pokoju przez międzynarodowe porozumienie;


- ponieważ Esperanto popiera rożnorodość regionalnych językòw przeciw nadużywaniu językowego imperializmu;


- ponieważ tylko przez używanie neutralnego języka Esperanto, my, Zieloni, możemy eliminować dyskryminację w czasie naszych własnych spotkań, międzynarodowych.


DLATEGO. Esperanto także jest

międzynarodowym językiem dla Swiatu


zieloni2004.pl

esperanto.pl
polskieradio.pl/eo/
 
  • Retour
  • AVE
     Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)