HVORFOR

er esperanto språket for de Grønne ?


- fordi esperanto er et språk spesielt skapt for å oppnå fred gjennom internasjonal forståelse;


- fordi esperanto beskytter regionalspråkenes mangfold mot de imperialistiske språkenes dominans;


- fordi det er bare ved å bruke det nöytrale språket esperanto at vi Grönne kan unngå språklig diskriminering i våre egne internasjonale sammenkomster.


Gronne.no
Hva er esperanto? Esperanto en Norge
 
  • Retour
  • AVE
     Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)