Kontribuo al la 2-a Kongreso de la Eŭropa Verda Partio, 2006-10-13/14

Cele al lingva kaj komunika politiko de la EVP, kiu respegulas Verdajn valorojn

En Eŭropo, kie tiom da lingvoj estas parolataj, lingvo ofte kreas obstaklon al komuniko pri politikaj aferoj. Malfacila aŭ malklara vortigado povas ankaŭ malkuraĝigi la homojn partopreni demokratajn traktadojn. Kiel Verduloj, ni devus plejeble helpi komunikadon inter Eŭropaj lingvo-komunumoj, kaj komenci kun niaj propraj tekstoj kaj diskutadoj.

La unua decido farigi la anglan la solan laborlingvon de la EVP ŝajnis logike, konsiderinte la malgrandajn rimedojn de la EVP, sed ne necesas adopti ĝin kiel daŭra solvo, por kaj praktikaj kaj etikaj kialoj. Ekzemple:

1. Membroj de naciaj partioj kiuj ne bone regas la anglan estas ekskluditaj de rekta partopreno en demokrataj traktadoj de la EVP.

2. La nivelo de partopreno de delegitoj de la EVP-Kongreso kaj -Konsilio en debatoj kaj diskutoj povas esti rigardata laŭ ilia regado de la angla pli ol laŭ la relativa graveco de politikaj temoj.

3. Verŝajne anglaj tekstoj verkitaj de ne-nacilingvaj parolantoj ne havus utilan politikan influon en anglolingvaj landoj kaj povas enhavi gravajn lingvajn erarojn, kiuj obstrukcias komprenon en kaj anglolingvaj kaj ne-anglolingvaj landoj.

4. Kuraĝigi Eŭropajn Verdulojn uzi nur unu Eŭropan lingvon efektive fermas la fenestron al multaj aliaj Eŭropaj kulturoj kiujn la EVP alie povus provizi.

Ni alvokas la Eŭropan Verdan Partion kunvenanta ĉi-tie en Ĝenevo moviĝi al lingva kaj komunikada politiko kiu akordas al Verdaj valoroj kiel solidareco, toleremo kaj kultura diverseco, por laŭgrade enkonduki rimedojn kaj strukturojn por plibonigi la interkompreniĝon. tia politiko povus enhavi la sekvajn rimedojn:

1. Provizi stilo-gvidilon por tiuj kiuj verkas EVP-tekstojn por certigi ke ili estas plej eble koncizaj kaj neambiguguaj.

2. Provizi gvidilojn por sukcesa komunikado kun parolantoj de aliaj lingvoj krom la oficiala(j) laborlingvo(j) de la EVP.

3. Tekstoj en naturaj lingvoj devas esti redaktataj de denaskaj parolantoj de tiu lingvo laŭ la ĉi-supraj gvidlinioj.

4. Ebligi al naciaj partioj la transdonon de tekstoj en iliaj propra(j) lingvo(j) kune kun versio en (unu el) la laborlingvo(j) de la EVP.

5. Kunordigi la tradukon en aliajn lingvojn ol la EVP- laborlingvo(j), kaj ebligi la kreadon de rimedoj por kompreni, kiel ekz-e glosaroj de ofte uzataj terminoj, kaj multi-lingvaj datumbazoj.

6*. Serioze konsideri la eblan uzadon de iu artefarita lingvo ene de la EVP.

7. Subteni la aliron al origine fremd-lingvaj tekstoj en la angla kaj en aliaj lingvoj, pere de eblecoj kiel: subtitoligo prefere ol dublado, sinsekva traduko prefere ol simultana, kaj du-lingvaj aŭ plurlingvaj publikaĵoj.

8. Oferti taŭgan lingvo-tutoradon en la EVP-laborlingvo(j).

9. Krei okazojn por Verduloj en tuta Eŭropo por komuniki rekte unu kun la alia, vid-al-vide aŭ je iu distanco, en diversaj lingvoj.

Unuaj subskribintoj: Odette Bach (Les Verts), Brigitte Brozio (Les Verts), Jerome Desquilbert (Les Verts), Greet Goverde-Lips (GroenLinks), Claire Grover (Les Verts), Simon Imbert-Vier (Les Verts), Michael Leibman (Les Verts), Gilles Pradeau (Les Verts), Victoria Selwyn (Les Verts), Manfred Westermayer (Bündnis 90/ Die Grünen & AVE).Komento de AVE: La Asocio de Verduloj Esperantistaj plene subtenas tiun-ĉi avangardan proponon cele al linga demokratio ene de la Verdaj Partioj.

*) Rilate la punkto 6 AVE proponas esplori la potencialon de la Internacia Lingvo nomita Esperanto - kiel jam estis proponita de Les Verts en ilia programo al la baloto por la Eŭropa Parlamento en 1999, kaj la Eŭropa Verda Kongreso en 2002 en Berlino akceptis rezolucion de Patricia McKenna.

AVE, Kandelstr. 62, D-79194 Gundelfingen; m.westermayer@comlink.org, www.comlink.apc.org/ave/


  • Returne