: 2014-05-10

Esperanto estas la lingvo por la Verduloj.
KIAL ?

- ĉar Esperanto estas lingvo planita por dis­vastigi pacon pere de internacia kompreno

- ĉar Esperanto protektas la diversecon de regionaj lingvoj kontrau la tro-uzado de imperialismaj lingvoj;

- ĉar nur per la uzado de neŭtrala lingvo Esp­e­ranto ni, Verduloj povas elimini diskri­mi­na­cion dum niaj propraj kunvenoj inter­naciaj.

Esperanto kondutas ekologie - Esperanto opfører sig økologisk

Why - The second language for all [english]

Hvorfor - Esperanto er de Grønnes sprog [dansk]

Warum - Die Zweitsprache für Alle [deutsch]

La lengua internacional para todos [espagnol]

Pourquoi - La langue internationale pour tout le monde [francais]

WAAROM is Esperanto dé taal voor de Groenen ?[nederlands]

HVORFOR er esperanto språket for de Grønne ? [norge]

DLACZEGO Esperanto jest jezykiem dla Zielonych ? [polski]

PORQUE o Esperanto é a língua para os Verdes ? [portugues]

 • AVE salutas la Verdajn Parlamentanojn (Tampereo, 1995):

  [ee] EP Roheliste Liikmetele

  [en] Greetings to the Greens MEPs

  [es] Saludamos amicalmente Los Partidos Verdes de Europa

  [hu] Zöld Képviselöinek

  [nl] Vriendengroet

  [no] Til Grønne Representanter i Europaparlamentet

  (pardonu la mezbonan print-kvaliton de la tekstoj)
 • Pri lingvoj en la Europa Unio kaj Europa Parlamento (plurlingva) lingvo.org
 • Kie kaj kiel lerni Esperanton:
  Esperanto Instruistoj / Teachers / Lehrer / Professeurs / ...:
  Tutmonda Asocio de Esperanto Instruistoj
  Esperanto-Lehrer (deutsch)

 • Esperanto-Info en pli ol 62 lingvoj / Sprachen / languages / ...: Esperanto.Net

 • lernu.net

  Universala Esperanto Asocio


  EKOLOGIO KAJ ESPERANTO
  La verdula movado (ekologiismo) argumentas tre fundamente por la enkonduko-aplikado de internacia lingvo en la oficialaj
  internaciaj rilatoj. Tion chi primare lau naturscience devenigeblaj faktoj (ekologio) kaj sekundare lau soci- kaj inter-lingvistikaj
  rezultoj. Jen la esenco de esperanto kiel unuarange dauropoveca komunikilo:
   
  1.  Ekde pli ol 30 jaroj la homaro chiujare forkonsumas 30 %ojn pli da resursoj ol povas esti regenerataj kaj plitoksas la
  biosferon 30 %e pli ol povas esti kompensata. Tio signifas, ke chiujare neinversigeble amasighas la ekologia debeto de la
  homo en la tuttergloba sistemo.
   
  2.  Komunikado ne restas ekster la dinamiko de chi definitiva kaj multloke pereige konkretighanta minaco.  Se ghi, kiel
  nun, ech imanente estas pligraviga faktoro en chi procezo al memlikvido, ghi ne valoras - negrave chu efektivighanta etno-
  au internaci-lingve.
   
  3.  La ekvilibro inter la nuntempaj medio- kaj justeco-krizoj eblas nur per dauropoveca evoluigo. Chi tio klare signifas por
  chiuj "ideologioj", ke nun kaj future pli da justeco en laueble plej konservata biosfero atingeblas nur per malpli da konsumo
  kaj lukso en al dominaj konsum(anto)-klasoj chie en la mondo.
   
  4. Plibonigo de tutmonda komunikado ne automate malakrigas la justeco- kaj medio-krizojn. Bezonatas lingvo, kiu pro
  kaj el si mem estas ekologia en la senco de tauga kiel imanente preventema dauropoveca komunikilo.
   
  5.  Ghuste tia estas esperanto, kontraste al chiuj etnaj lingvoj. En la kampo de komunikado esperanto kiel internacia lingvo
  laukvalite maksimume reduktas  soci(al)ajn riskojn inter la popoloj-kulturoj (t.n. "demokratia dulingveco") kaj laukvante
  maksimume reduktas riskojn por la medio-biosfero (maldisipado de resursoj).
   
  Chi pensocheno estas unusignifa kaj apenau refutebla. Lau ghi eblas utiligi esperanton ajnideologie sube de la prioritatoj
  de efikaj justeco kaj medioprotektado. La ekologoj kaj verduloj ne timu diri kaj propagadi tion, kio estas neforigebla interna
  esenca potencialo de esperanto. La reala temo ne estas pli bona tutmonda komunikado kiel tia (t.e  en la pure lingva senco),
  sed kiel komunikado, rekte kaj pozitive rilatanta al demokratio, justeco kaj dauropoveco. Jen la decida motivo... ja ne estas
  alia racia alternativo.
   
  Novembro 2008
  EKOMED (Centro pri Ekologia Medicino)
  Wolfgang Guenther
  AP 270 - C/Esperanto, 3
  ES 03170 Rojales (Alicante)
  Hispanio
  
    rete al EkoMed
   
 • Reen
 • AVE
   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)