Historio de la Asocio de Verduloj Esperantistaj
(provizore 2004-10-21):


Plej gravaj datoj de AVE:
1984-03-xx Liége, BE: Fondigxo okaze de la unua renkontigxo de la Euxropaj Verdaj Partioj.
Fondintoj: Christopher Fettes (fondis la bultenon AVE-NOvajxoj > Aveno), Wolfgang Guenther, Ute Haas, Ruth Paintner-Trumpp, Jean-Claude Thumerelle, Robert Burnay.
Sekretario: Jean-Claude Thumerelle
Aliaj frua aktivuloj: Maire Mullarney (+2009), Claude Rouget 1990?-12 Jean-Claude petis Emilo Mas transpreni la sekretarion de AVE kun la konsento de Christopher.

1991 Zuriko, CH: AVE-Renkontigxo okaze de la unua euxropa kongreso de la Verdaj Partioj Rekta traduko (interpretado) de la cxefaj prelegoj de la Verda Kongreso en Esperanton fare de Claude Piron kaj Farjon de la Gatinerie - ilia partopreno estis organizita de Mireille Grosjean dank al geamikoj el Francio kaj subtenita de la svisa-verda kongres-organizanto Hans Beat Schaffner.
La sekretarion transprenis Manfred Westermayer (poste "mw") (membro de AVE ekde 1985).

1997 Larzac, FR: AVE-Seminario pri Verda Politiko (Aveno #17).

Publikigo de nia la AVE-NOvajxoj - AVENO.
Aveno aperas en Esperanto.
Cxi-tie mi informas nur pri kelkaj gravaj tekstoj, auxtoroj (se ne la funkciuloj);
ĉiu numero enhavas enkondukan tekston, fiksdatojn de AVE
kaj artikolojn pri la verdaj partioj tutmonde.
Bedaurinde kelkaj tradukitaj dokumentoj de la Verdaj Partioj restis nur dum-tempe sur iliaj retejoj.
Atentu ke la ret-adreso de AVE (mw) ghis la jaro 2003 ne plu validas.

Krom Aveno ankaux aperis VERDire (enhave tre valora ekologiisma jxurnalo en Esperanto) gxis numero 19. Redaktoro Claude Rouget (detaloj je la fino, aperos pli poste)

AVENO N-ro, eldon-dato, pagxoj, formato.
00: 1984-10, 4 p. A5, Provnumero kun aveno-bildo kiel simbolo de la bulteno. Redaktoro Chr. Fettes (enkonduko), J-Claude Thumerelle (skiza historio, planoj), pri 10 verdaj partioj (inkluzive de P.R.), nacilingvaj varbfolioj.

01: 1985-01, 8 p. A5. Nia simbolo en verda koloro; invito al la 2-a Kongreso de Euxropaj Verduloj en Dover. Verda Movado en Belgio. Pri Fakvortaro. ekzemplo pri praktika agado (en Belgio). Novajxoj el diversaj landoj. Aspektoj de Verdismo. Informo pri 2 brosxuroj de SAT-Amika Rondo: Fessenheim; Por Ekologia Socio (Murray Bookchin).

02: 1985-04, 8 p. A5. Invito al AVE-Jarkonveno okaze de la 70-a UK en Augsburg, DE. Raporto pri la 2-a Kongreso de EV. Pri la kongreso laux virina vidpunkto, de Maire Mullarney. Cxarto de Paco de Orient-Okcidentaj Pacanoj, London. Pri Bhopal kaj aliaj kemiaj dangxeroj. Kontraux barajxo en Belgio. Ekologio kaj demografio. Informo pri "Naturo kaj Socio" de Edgar Guhde, trad-a de Wolfgang Gunther - li ankaux prezentis grafikan skizon pri la diversaj niveloj de neuxtraleco.

03: 1986-03, 16 p. A5. Raporto pri la AVE-Jarkonveno (cxeestis 30 personoj el 8 landoj). Verdaj Movadoj taksas Esperanton (5 demandoj, respondo de F. Roelants de Ecolo). Listigo de la AVE-membroj (67 el Australio & Nov-Zelando (3), Euxropo, Japanio (1) kaj Usono (1)). Pri la filiozofio de Henriko George (parto 1, de W.H. Simcock). Traduko de oficiala teksto de la Euxropaj Verduloj. Propono de rezolucio al nacia(j) parlamento(j) kun 15 punktoj kaj 4 postuloj (W. Gunther). Pri ekologiaj ideoj - kritiko al Aveno#2 (Pauxlo). Por nova Esperanto-Oazo (Akiles Sanz) kun komento de C.F rememorante Rudolf Bahro (Konstruante Verda Movado). Pri la Verda Movado en Usono (Prentiss Riddle). Celoj de AVE.

04: 1986-12, 8 p. A5. Nekrologo pri Ruth Paintner. Priskribo de ekologia centro internacia Mondhejmo (Akiles Sanz). Pri la filiozofio de Henriko George, parto 2.

05: 1989-01, 12 p. A5. Raporto pri la AVE-Renkontigxo (kun aparta butono "La Verduloj en Antverpeno") okaze de Euxropa Verda Kongreso en Antverpeno (1988). Pri la kunordigo de Euxropaj Verduloj, invito al Verda Kongreso en Parizo 1989-04-21/23 (Maire Mullarney). Verdula Movado en Finnlando (4 p-oj, trad. de Jukka Pietilaeinen). "Cxernobil skuis la Mondon" de japana grupo. Radikala Antinukle-Energia Movado (Ronald Nobel). Ekologiaj artikoloj en Monato. Afisxoj pri AVE "Waarom is Esperanto de taal voor de Groenen ?" la germana kaj nederlanda kun adresoj de 13 landaj asocioj (inkl. de Turkio). Ekologia Rezolucio de OkSEJT-29 (Okcidenta Sovetia Esperantista Junulara Tendaro, 1988-08-18/28). Pri la Amikeca Reto de SAT. Kiel aligxi al AVE.

(06): 1990 (? sen dato "Sunradioj"), 6 p. A4. Komuna Bulteno de Amikoj de la Arbaro (Emilo Mas), Amikoj de la Infanoj (Joel Laporte), AVE (provizora sekretario Emilo Mas), franca Asocio de Verduloj por Uzado de Esperanto (Jean-Luc Mermet), EKologio kaj ESperanto (Emilo Mas). Informo pri aliaj asocioj: Ekoropa, Internaciaj Brigadoj Porpacaj, KUN DEL'LARZAC (neperforta agado kontraux pliampleksigo de tiea militkampo). Agadoj, Kampanjoj subtenendaj: Kontrauxnukleaj Eksperimentoj, Bojkoto kontraux Nestle (> pulvora lakto), Kontraux la Insektomortigiloj, La Tago de la Tero (22a de Aprilo), Pri Paco (en Jerusalemo), Dolcxaj Energioj (alternativaj). Pri Verdaj Partioj kaj E-o: Stagxo de Esperanto por Verduloj (rap-o (sen dato), 12 homoj, AVUE), 1990?-03-18/19 Renkonto de Euxropaj Verduloj (partioj) en Budapesto (inter ili 5 esperantistoj). Invito al la Kongreso de Verdaj Partioj en Zuriko (1991-05-25/26).

07: 1993-07, 4 p. A5. Klarigo pri la neceso de Aveno - malgraux la informoj kiuj aperas en VERDire. Raporteto pri la kunsido en Zuriko (1991), kun la decido de du kunfondintoj (Christopher kaj Maire) dauxrigi AVE kaj transdoni la sekretarion al Manfred Westermayer. Apogo de Elektro de la Suno. Pri Thermoselect. Deklaracio de Parizo (1984, de la Verda Alternativa Euxropa Ligo, frakcio en la Euxropa Parlamento). Alvoko al AVE-anoj.

08: 1993-09, 4 p. A5. Interŝanĝo de adresoj. Kritiko de P. Touron (rilate la Deklaracio de Parizo - Demografio); kaj respondo de la sekretario. Por kunlaboro kun la divers-direktaj Verdaj Partioj (W. Gunther). Instigo diskuti Esperanton okaze de la starigo de baloto-programoj al la EP. Respondoj de EP-anoj: Claudia Roth (DE) Esperanto ne necesas; tamen ŝi konsentas ke "Esperanto estas paŝo al pli bona komunikiĝo inter la homoj."

Pri la "Deklaracio de la Lingvaj Rajtoj" de la Internacia PEN- Klubo. Junulara Agado en la verdaj partioj. La postuloj de la Verda-Alternativa Junularo (1 p).

09a: 1994-04, 4 p. A5. 10-Jariĝo de AVE. Rilato inter VERDire kaj AVE. Raporto de la 1-a Konsilio de la Eŭropa Federacio de la Verdaj Partioj en Vieno (1994-01-28/30) kun informstando pri E-o. (de MW); aparte menciindas, ke EFVP uzis trilingvan titolon kun E-o kiel tria: La Eŭropaj Verduloj. Rezolucioj. El la internaciaj gastoj Mike Feinstein publikigis ampleksan raporton "16 semajnoj kune kun eŭropaj verduloj"; en ĝi ĉapitro kial Partito Radicale elir(ig)is el la kuna ĉielarka Frakcio en la EP. Prezento de NRO-oj: VIDU, SATEB, Laŭte, Scienca Revuo, Socikredito, Hejmoj, Centro pri Ekologia Medicino, Albanio agado - aparte blindaj.

10: 1994-05, 4 p. A5. AVE-Statistiko: 50 membroj en 17 landoj. Informiloj de AVE. Letero al germanaj EP-Kandidatoj. Demonstracio de PR antaŭ la EP-ejo en Strasburgo; kun detaloj kial Verduloj ne kunlaboras kun PR (ekz-e pro malakcepto de Nelson Mandela). Vizito de la Verduloj en la EP (prezento de SLOW kaj interparoloj pri E-o). Prezento de la Federacio de Junaj Eŭropaj Verduloj. Prezento de AVE: Celoj kaj Verda Filosofio, Aktivecoj, Membreco, Aveno kaj VERDire (asociita fak- ĵurnalo).

11: 1995-01, 4 p. A5 kun listo de novaj EP-anoj. Enkonduko, pri paco kaj naturo. AVE-Statistiko: 63 membroj. Nova statuso de kunlaboranta faka asocio de UEA kaj prezento de UEA. Ne-formala kunlaboro kun EFVP. Unuaj paŝoj kaj demando pri kunlaboro kun SAT. Pri baloto al EP. Pri (post-sovetiaj) militoj en Eŭropo: Jugoslavio (ŝanĝo de la pura pacifismo de la Verdaj Partioj), ĉeĉenio. AVE ĉe 38-a ISO en Tuebingen, DE kun la ĉeftemoj pri rubo kaj reciklado. Informoj: Eko-Festivalo en Barra do Garcas, BR. Eŭropa Turneo por Daŭrigeblaj Energioj.

12: 1995-03, 4 p. A5 kun teksto pri la katastrofa situacio de la Aral-Maro, UZ. Invito al AVE-kunvenoj: EEU en Parizo; 95-a UK en Tampereo, FI; SAT en Maribor, SL; Monda Sociala Pinto en Sao Paulo, BR; Konferenco Etnoj kaj Naturo, Poprad, SK; Turismo kaj Mediprotektado, Budapesto, HU; Daŭrigeblaj Energioj (denove). Informoj pri: Federacio de Junaj Eŭropaj Ekologiistoj; SOS Loire Vivante; Kanalo Rheno-Rhodano; Naturopa; Partito Radicale (denove) Marco Taradash kunlaboras kun Berlusconi, Emma Bonino protektas la kontraŭ-leĝan trofiŝadon; Daŭrigebla evoluo; Genteknikaj esploroj; Tibeto, artikolo de AVE-anoj MW kaj Christian Lavarenne, publikigita en Tutmonda Scienco kaj Tekniko, Pekino, pri senarbarigo en Tibeto fare de P.R.ĉinio kaj la malbonaj sekvoj.

13: 1995-10, 4 p. A5 (provizora versio en Julio por la UK). Protestoj kontraŭ la atom-eksplodoj de Francio kaj P.R.ĉinio; raporto de J.F. Clet. Raporto pri la EEU- Kongreso en Parizo. Verdaj Partioj kaj NRO-oj pri: Maastriĥt (EU); Trans-Eŭropa Trafiko-Reto; Agrarpolitiko; Virina Monda Konferenco; Maraj Aferoj (balenoj, Brent Spar katastrofo); Eks-Jugoslavio; Sri Lanko; Homaj Rajtoj (raporto pri EU, sklaveco en Pakistano, diskriminacio de handikapita lernanto, Ekvatora Guineo, Alĝerio (virinoj ricevu asilon); EU subtenu la pacigon de t.n. Proksima Oriento; Mercosur; EFVP; Ekologiaj Impostoj; prezento de subskribolisto kontraŭ grund-minoj.

14: 1996-04, 4 p. A5. Informo kaj instigo: kontraŭ nukleaj proveksplodoj; ĉernobil. Pri Verdaj Partioj. Invito al Viena Kongreso de EFVP kun informstando de AVE. Temoj: Arbaroj; Balenoj; Ozon-Tavolo; EU; Aral-Agado de AVE; Brest (BY); Etno kaj Naturo; kolonioj de ĉinio ĉina setlado por minoritatigi tibetojn kaj ujgurojn; Grund-Minoj; nova ret-adreso de AVE enkadre de APC (Alternativa kaj Progesema Komunikado).

15: 1996-10, 4 p. A4. Pri la 81-a UK en Prago. El Verdaj Partioj: balotoj; Leolucca Orlando pri la Mafio; EFVP-Kongreso en Vieno; AVE en laborsesio de la Verda Frakcio de la EP; Malarmado: Grundminoj kaj Eurofighter (batal-aviadilo). Biodiverseco ĉe Aleutaj Insuloj; BSE; Bestaj Rajtoj.

16: 1997-07, 4 p. A4. Invito al renkontiĝo de Eŭro- Afrikaj Verduloj en Niamey, Kenio (Semedo reprezentos AVE). Invito al AVE-renkontiĝo en Montpellier (83-a UK) kaj poste AVE- Seminario pri Verda Politiko en la regiono Larzac. Raporto pri AVE-Renkontiĝo okaze la EEU-Konferenco en Stuttgart. Pri landoj: ĉinio (aŭtonomaj regionoj); Zairio/Kongo; Belarusio (subpremo de la demokratio); Alĝerio (espero?); Irano (ne-respekto de la Homaj Rajtoj); Indiĝenoj en pluraj landoj; pri "civilizo"; Religioj (Monda Etoso de Prof-o Kueng, Homekologio); Bestaj Rajtoj (Eŭropo, Azio, Ameriko, La Maroj); Milito kaj industrio; Resursoj/Daŭrigeblo (for-uzo de resursoj, klimato, ozon-tavolo, akvo, biodiverseco, GMO, nuklea teĥniko kaj armiloj); Eko-impostoj akceptataj de la EU-Komisiono; Alternativa Pinto en Amsterdam.

 • ek de tie mencio pri la agado de AVE - aliaj informoj videblas sub la ligoj.
  la reta versio montras diversajn sub-paghojn pri:
  - Agado de AVE kaj AVE-anoj
  - ekologio kaj ekonomio
  - Homaj kaj Bestaj Rajtoj, paco, ..
  - Fiksdatoj
  - Verdaj Partioj

 • 17: 1998-02, AVE che UK en Adelajde (Australio), kaj che IJK en Assisi.
  Raporto (de mw) pri Euro-Azia Kunveno en Jekaterin-burgo:
  i.a. pri Rusio, poste vojagho al Aral-maro, Uzbekio, Irano.
  Informstando de AVE che la Europaj Verdaj partioj en Berlino;
  akcepto de Esperanto kiel 4a au 5a laborlingvo ene de EU.
  AVE-renkontigho okaze de EEU-kongreso en Stuttgart (DE).

  18: 1998-09, La Couvertoirade, Larzac, AVE-Seminario pri Verda Politiko post la UK en Montpellier - vidu che "19".
  AVE diskutis la temon "Dauripoveco" kaj proponis al UEA amendi la statuton chi-cele.
  AVE partoprenis la Konsilion de la Europaj Verdaj Partioj en Helsinki, kaj
  kelkaj AVE-anoj kaj interesuloj kunvenis okaze de la kongreso de GEA apud Dresden.

  19: 1999-01, Raporto pri la AVE-Seminario en Larzak.
  Koncize pri la Aral-mara agado.
  20: 1999-05, AVE partoprenis Konsilion de la Europaj Verdaj Partioj en Parizo.
  Tie ni proponis resolucion pri la lingva sistemo ene de EP, kiu pli poste estis akceptita,
  same kiel tiu de ERA.
  Ni tradukis la Manifeston por la baloto-kampanjo 1999.
  La kap-pagho ankau enhavas statistikon pri la AVE-anoj.

  21: 2000-02, la resolucio de AVE estis akceptita (teksto),
  Raporto pri la AVE-Seminario en Jetrihhovice.

  22: 2001-01, mw, enkadre de la EEU-kongreso en Oostende, vizitis la EP en Bruselo - Nelly Maes (verda EP-anino) diskutis kun ni pri lingva poltiko .
  mw partoprenis la SAT-kongreson en Moskvo, kundecidis referendumon
  favore al pli bona ekologia politiko en Rusio. Ekz-e pli bone mastrumi la arbarojn.
  Raporto pri ekspedicio "Dnestro-Delto" de Tatjana Auderskaja.
  Raporto pri aktuala malbona situacio de homoj apud la Aral-maro.

  23: 2001-10, post la aviadila atako en Nov-Jorko ni komentis la situacion.
  Restis multaj demandoj pri tia okazajho.
  Detala raporto de Jennifer Bishop kiu kune kun sia edzo Brian kaj Sandor Horvat
  reprezentis AVE okaze de la 1-a konferenco de Global Greens (Tutmondaj Verdaj Partioj) en Canberra.
  Raporto de mw pri partopreno per informstando che Somera Akademio de la germana
  Verda Partio (Buendnis 90 / die Gruenen).

  23/24: 2002-01, denove komentoj kaj raportoj pri la sekvoj de 9/11 (11-a de Septembro 2001).
  Detala raporto pri la agado de AVE-anoj en 2001: - pluraj tradukoj por la verdaj partioj, i.a. la Tutmonda Charto
  - konsiloj (troveblaj sur la sub-retpagho "dokumentoj" de verduloj.org
  - agado de AVE: Stuttgart, Zagreb (UK), Berlino
  - Aral-Maro
  - raporto de Reza Torabi pri kunsido de redaktoroj de Sabz-Andishan (verd-pensulo)
  kun reprezantantoj de la urbo Tehran kaj NRO-oj pri Esperanto & Ekologio.

  25: 2002-06, AVE sukcesis amendi la Bazan Programon de la germana verda partio
  per alineo pri lingva politiko.
  krome ni partoprenis la 3-an kongreson de la Europa Federacio de Verdaj Partioj (EFGP) en Berlino.
  Rezolucio de ERA kune kun Patricia McKenna (IR, MEP) pri la Paderborna Modelo estis akceptita.
  Rezolucio de AVE kiu proponis Esperanton kiel unu el la relajsaj lingvoj akceptis nur 33%.
  mw verkis opinion pri la situacio inter Israelo kaj Palestino.

  26: 2003-05, 2002-07 mw partoprenis "Ekologio kaj Multnacia Kulturo" en Riga.
  en Septembro AVE-ano Harro de Sud-Afriko, kaj Elisee partoprenis "Rio+10",
  la tutmonda konferenco pri daurigebla disvolvigho.
  Denove pri la 3-a kongreso de la EFGP, per inform-stando kun pluraj samideanoj.

  Kaj post Berlin okazis somertendaro de la germanaj junaj verduloj, kie Benno kaj Lars instruis Esperanton.

  27: 2004-02-22, AVE partoprenis la fondighon de la Europa Verda Partio (EVP / EGP) en Romo.
  Traduko de la Manifesto de EVP en Esperanton.
  AVE partoprenis la 76-an SAT-Kongreson en La Chaux-De-Fonds - kun-verkis Deklaracion de la Ekologiisma Frakcio de SAT - vidu en AVENO 28.

  28: 2004-08, AVE dum UK 2004 en Pekino.
  Raporto kun Deklaracio de la 76-a SAT-Kongreso (2003).
  AVE dum 88-a UK en Gotenburgo. Ekologia ekskurso: Vizito de Samea Centro.
  Diskuto pri E-D-E.

  29: 2005-06, AVE havas pli ol 400 membrojn kaj 46 abonantojn.
  Reta demando pri la organiza formo de AVE - chu registrighi formale ?
  Kunveno de AVE dum la IJK en Kovrov (apud Moskvo).
  Kunveno de AVE dum la 89-a UK en Pekino: ekologiaj temoj de Chinio. En alia kunsido protestanta demando pri Tibeto.
  Kunsido en Tianjin kun chinaj urbaj ekolgiistoj.
  Kunveno de AVE enkadre de la SAT-kongreso en Bratislava: Deklaracio pri protekto de la Danubo-Delto.

  30: 2006-07, en Grenoble AVE kunsidis kun la Esperanto-Komisiono de la franca Verda Partio.
  Raporto pri IEK en Riga (2005) kie mw prezentis Agendo-21 en la Ministrejo pri Medioprotektado - kion ebligis Mara Timermane. Eko-turismo estas grava agendo de la urbo.
  Raporto pri la 90-a UK en Vilnius.
  Kunveno de AVE-anoj dum la IJK 2005 en Zakopane - kion gvidis Oxana Bourkina.

  31: 2007-07,
  Raportoj de 2006 pri la SAT-Kongreso en Beogrado,IJK en Sarajevo,
  UK en Florenco kaj pri la kongreso de la Europaj Verdaj Partioj en Ghenevo.
  2007 Nairobi, Mramba Simba partoprenis por AVE je Tutmonda Kongreso de Junaj Verduloj.
  AVE je la SAT-Kongreso en Parizo-Antony.
  AVE je la EEU-Kongreso en Maribor - prelego pri "chiuj aspektoj de akvo".
  Jose A. Vergara organizis la AVE-kunvenon okaze de la 92-a UK en Yokohama.

  32: 2008-02,
  Raportoj de 2007 pri al 80a SAT-Kongreso en Parizo-Antony, EEU en Maribor, UK en Yokohama.
  Aparte interesa la bildlibro pri la arbaro de Erimo.
  Ni komencis prezenti Europarlamentanojn surbaze de ikso.net - sed tie niaj dosieroj estis neniigitaj.

  33. 2009-07,
  historieto pri AVE - okaze de la morto de kunfondintino de AVE kaj de la irlanda Verda partio, Maire Mullarney.
  2008: Raporto pri AVE je la UK en Roterdamo - dank' al Mikaelo Leibman.
  Raporto pri la partopreno de AVE je la Somera Universtiato de Europaj Verduloj en Frankfurt/Odro kaj Slubice/Odra. Ni prezentis laborgrupon pri "Lingva Politiko", subtenita de D-rino Diana Siebert (Verduloj) kaj D-ro Sean O'Riain (EEU). i.a. Informo pri "Esperanto - Saltotabulo al Lingvolernado".
  Je la Kongreso de la Tutmondaj Verduloj en Sao Paulo (BR) partoprenis du junaj brazilaj esperantistoj.
  34. 2009-12,
  Mencio de Esperanto en novajhletero de la Europaj Verdaj Partioj.
  AVE-anoj renkontighis enkadre de EEU kaj GEA kongreso en Herzberg; mw prelegis pri Verda Ekonomio.
  AVE denove proponis al UEA amendi la statuton per devigho al Daurigeblo. Bedaurinde UEA ne akceptas.
  35. 2010-10,
  AVE-statistiko montras 346 membrojn, inter ili 36 interesuloj, inkluzive de 10 asocioj.
  AVE kune invitis al la Lingvopolitika Semajnfino en St. Andreasberg (Harc-Montaro, Germanio).
  AVE partoprenis per informstando je la kongreso de la germana Verda Partio en Freiburg. Dank' al Vilhelmo Lutermano (MAS) okazis la AVE-kunveno dum la UK en Havanna (Kubo).
  MAS publikigis la tradukon de pluraj artikoloj "Kien la Klimato ?",
  i.i. de Rebecca Harms (MEP, Verduloj-Regionalistoj).
  36. 2011-07,
  AVE publikigis "Ekologio de Homo - el teoria vidpunkto" de Juri Sokolov, tradukita de Tatjana Auderskaja.
  Granda listo pri la verdaj partioj en la tuta mondo.

  37. 2011-12,
  Raporto pri nia evoluo-subtena per-Esperanto-Agado en Tanzanio, "Mazingira".
  AVE kunvenis enkadre de la UK en Kopenhago; denove petis UEA amendi la statuton pri "Daurigeblo".
  mw (por AVE) enkadre de 5 UEA-anoj partoprenis tutmondan Konferencon pri Dauropoveco de UN DPI/NGO en Bonn.
  Ni prezentis rilatan literaturon en Esperanto kaj sukcesis amendi la finan dokumenton per rilatoj inter indighenaj lingvoj kaj la ekologio; chiuj interkonsentis ke tial necesas protekti la indighenajn lingvojn.
  Ni komencis subteni nian samideanon Sekojo (Billy Waldon) - dum pluraj jaroj.
  AVENO regule rakontas pri malbona politiko de kelkaj registaroj pri siaj indighenoj; i.a. tibetanoj kaj ujguroj en Chinio, homoj en Birmo.
  Ni subtenas kaj subskribas peticiojn.

  38. 2012-jarfino,
  Informo de AVE (dank' al Assane Faye kaj Antoine Gomis) okaze de la Tutmonda Kongreso de Verdaj Partioj en Dakar (Senegalo) - poste ni tradukis la aktualigitan Charton de: GlobalGreens.org .
  Dum la Alternativa Semajno de la Esperanto-Kastelo Grezijono AVE okazigis verd-politikan seminarion.
  Pluraj temoj... M-Th. Lloancy tradukis la libron "Urboj por shanghi la mondon".
  Kaj tre agrabla kunvenejo.

  39. 2013-jarfino,
  AVE kunsidis en Rijeka, okaze de EEU-konferenco; kaj okaze de la SAT-Kongreso en Madrid.
  Kristoforo Fettes organizis la AVE-kunvenon en Rejkjaviko.
  Prezentis la libron "Plano B" de Lester R. Brown, eldonita en Esperanto de SAT.
  La Afrika Agado de AVE komencis kunlaboron kun Etienne en D.R. Kongo - unue pri kulturado da fishoj kaj legomoj, poste pri trinkakvo.

  40. 2014-jarfino,
  Raporto pri la kunsido en Rijeka (EEU).
  41. 2015-jarfino, aktualigita AVENO 2016-09
  Raporto de Sinisha Dvornik pri la Konsilio de EVP (2015) en Zagrebo.
  Raporto pri la AVE-kunveno okaze de la 100a UK (2015) en Lille (FR); Ulrike Lunacek (MEP, Verduloj, Austrio) oficiale salutis la UK-on. Dank' al Betty ni povis kolekti grandan sumon por "Akvo por Kalima". Detaloj videblaj sur: verduloj.org/afriko.htm
  krome raportoj pri la projektoj en Tanzanio kaj D.R. Kongo.

  42. 2016-jarfino,
  Raportoj pri nia afrika agado; i.a. dank' al internacia kunlaboro ni ektrovis ke la kripligitaj gejunuloj en Tanzanio, suferas pro injekcio per hhinino (kinino) kontrau Malario. Tio kauzas diferencon inter muskola strecho - kaj sekve de tio la molaj gambo-ostoj turnighas. Nia konsilo al Mramba Simba: uzu alian manieron je infanoj, ekz-e artemizinio. Evidente tio funkcias.

  43. 2017-jarfino,
  UEA en Seulo okaze de la 101a UK diskutis pri dauripova turismo. AVE jam kolektis chi-rilatajn konsilojn okaze de la IJK en Assisi.
  Kunveno okaze de komuna kongreso de EEU kaj GEA en Freiburg im Breisgau (DE). Komenca subteno de Martin Fadhili en Uvira (DRK), lernejopago por 2 orfoj kiuj i.a. lernas Esperanton, kaj rearbarigo de montaro apud la Tanganjika-Lago.

  44. 2018-jarfino,
  mw petas trovi novan sekretarion por AVE. Kunveno dum la 102a UK en Lisbono:
  George Sossois pretas kunlabori kun EVP en Bruselo. Claude Rouget iam kreos modernen retejon.
  Ursula kaj Julia montris la prezentadon pri AVE kaj la per-Esperanto-Agado en Afriko.
  - - -

  Krome aperis VERDire (ekologiisma jxurnalo en Esperanto): gxis numero 19, 1997.
  Redaktoro Claude Rouget

  Pri rilatoj de AVE kun NRO-oj en Esperantio.
  Sub "Ligoj" vi trovos multajn NRO-ojn, parte esperantistajn, kaj Verdajn Partiojn.
  UEA: AVE estas kunlaboranta Faka Asocio de UEA ekde 1994, pagas kotizon kaj kunvenas ofte en la UK-oj (pagenda salono, nepagenda uzado de inform-budo dum kelkaj horoj). Pri antaŭaj rilatoj ??

  SAT: AVE kunlaboras kun SAT formale ekde 1999 - interparoloj okaze de la UK en Berlino, 1999.

  ERA: AVE ne kunlaboras kun ERA. Unu el la kaŭzoj estas la samaj kial PR forlas(ig)is la kunan ĉielarkan Frakcion kun la Vedaj partioj en la EP; vidu ankaŭ en raporto de Mike Feinstein (Aveno 9a kaj 10): .....detaloj venos Aliaj homoj rakontis pri entrudiĝemo de ERA. Persona konatiĝo de ERA-ano okaze de kongresoj de la Verdaj Partioj; kie ERA voli kunlabori kun AVE. Tiu parolis Esperanton ankoraŭ tre malbone. PR kontraŭis kunlaboron de ĉielarka Frakcio kun Nelson Mandela. PR-Komisarino Emma Bonino defendis la tro-fiŝadon de moruoj fare de eŭropaj fiŝistaj kompanioj antaŭ Kanado.

  Esperanta Civito: (sekvos)

  Mallongigoj uzataj: E-o: Esperanto
  EEU: Eŭropa Esperanto Unio
  EP: Eŭropa Parlamento
  EFVP: Eŭropa Federacio de la Verdaj Partioj
   
  AVE
   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
 • Ret-adreso: AVE (c/o M. Westermayer)