Por ricevi AVE-NOvajhojn rete bonvolu sendi retmesaghon al AVE

Agado de AVE-anoj, Subskriboj, Raportoj

AVE kaj pri la Verdaj Partioj tutmonde

Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Ekologio, Ekonomio, Naturo, Sano 

reta kolekto
AVENO 45

Per-Esperanto-Agado - subteni evoluighon pere de Esperanto (PDF 1-pagha)

AVENO 45 - konciza informo Junio 2019

Bonvenon al AVENO 45

Bonvenon - Sanon, Felichon kaj Sukcesojn.

AVE diskutas pri lingva justeco tutmonde ene de la verdaj partioj.
AVE informas pri verdaj temoj kaj verdaj partioj.
aktualigite: 2019-12-23

Politike ni deziras:
Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo
kaj Respondecan rilaton kun la naturo.

Agado de AVE en 2020
AVE vivas de kunlaboro, informoj, diskuto & kaj via partopreno en kunvenoj.

    2020-06-01 Frankfurt/odro kaj Slubice, Germana kaj Pola Esperanto-Kongresoj

    2020-07 Montreal, UK, eble partopreno de AVE

laste okazis che AVE
2019-07-20/27 Lahti, 104-a UK, Kunveno de AVE

2019-08-04/11 Barcelono, SAT-Kongreso, eble kunveno de AVE enkadre de la Ekologiista Kunveno.

2018-05-02... Lviv, Mirinda Lviv (iam Aroma Jalta), Informoj pri AVE

2018-05-19 Antverpeno, Konsilio de europaj Verdaj Partioj
AVE informos pri Esperanto kaj diskutos pri lingva justeco en internacia komunikado ene de verdaj partioj.

2018-07-29... Lisboa, 103-a UK, Kunveno de AVE - raporto en AVENO-44
Okazis la publika kaj oficiala AVE-kunveno okaze de UK 2018 en Lisbono.
Manfred Westermayer restas sekretario provizore.
George Sossois tenos la kontakton kun la Europaj Verdaj Partioj en Bruselo.
Claude Rouget iam redaktos la retejon.
AVE restas kunlaboranta fakasocio de UEA pri ekologio.
Kunlaboro kun la Verdaj Partioj tutmonde estas esenca parto de nia programo.

2017-08-05/12 Aneho (Togolando) - IJK - publika kunveno de AVE.
Diskuto pri per-Esperanto Agado. Raporto pri AVE che IJK 2017 en Aneho

2017-07-20/08-12 Biciklado kontrau atomenergio kaj tele-milito en Svisio kaj Germanio:
La ekologiisma biciklado "tour de natur" sekvontsomere iros de Bazelo al Mannheim kaj tie
al Ramstein, de kie Usono gvidas la spavoj (tele-stirataj aviadiloj) kiuj fotas kaj pafas en la orientaj regionoj.
Bele estus se partoprenus pluraj esp-istoj.
Informoj haveblas je http://www.tourdenatur.net , (dankon a Ronaldo N)

2017-03-30/04-02 Liverpool - AVE che la Tutmondaj Verduloj: Global Greens
Jen la retejo, kie ili kolektas komentoj kaj proponojn pri la programo. https://www.globalgreens.org/node/3755

2017-06-02/05 Freiburg (Germanio) - GEK kaj EEU-kongreso
AVE-kunsidis enkadre de la EEU-kongreso.

2016-08 ? kunveno enkadre de la Ekologia Frakcio la SAT-kongreso en Herzberg - mankas la raporto.

2015-07-28 Lillo, 100-a UK de UEA, Publika kunveno de AVE je 14:30 en la salono Cart;
Partoprenis ch. 50 personoj.
i.a. Betty prezentis la 3-an projekton "Akvo por Kalima" - kiu intertempe sukcesis
Ret-ligoj:
pri niaj Afrikaj Projektoj - Tanzanio, D.R.Kongo, ...
Per-Esperanto-Agado - - aktuale
Per-Esperanto-Agado en Tanzanio - Novembro 2017

Gheneralaj informoj pri AVE

Raporto pri la AVE-kunveno 2015

Kelkaj ligoj:

EEU Europa Esperanto Unio
Europaj Valoroj & la EU-Himno en Esperanto kaj multaj oficialaj EU-lingvoj - necesas aktivi la kanton je ON/OFF.

Esperanto faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj: Springboard to Languages

Aliaj Esperanto-organizajhoj:
UEA Universala Esperanto Asocio
SAT Sennacieca Asocio Tutmonde
TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
TEVA Vegetaranoj


Verdpartiaj kontinentaj federacioj - serchu Esperanto-vi trovos niajn tradukojn de kelkaj dokumentoj:
Tutmondaj Verduloj - nur en la angla
Europeangreens.eu - en la angla, franca kaj hispana

-->

2016 Stato de AVE - konciza raporto pri 2015:
AVE-anoj loghas sur chiuj kontinentoj:
La nombro da membroj kaj abonantoj ne multe shanghighis, komence de 2016 estas ch. 330 (rete), sed supozeble aliaj elfalis senkomente.
Aktive partoprenis - pere de respondoj, demandoj, kontribuaj dokumentoj iom pli ol 40.
Apartan dankon al tiuj pluraj kiuj pagis la kotizon (5 EUR), au ech donacis al niaj projektoj en Tanzanio kaj DR Kongo.

La membro-kotizo por AVE ja estas libervole paginda, kaj malalta: 5 EUR jare..
Vi povas pagi al nia UEA-konto "avex-z", au pere de la bank-konto de UEA (vidu sube). Niaj enspezoj sufichas por pagi la kotizon de AVE kiel UEA-fakasocio, se estas pli ni uzas por la projektoj.

Diskuti ene de Verduloj:
2012 ni shanghis la diskutejon al Ipernity, kiu uzas multajn lingvojn, i.i. Esperanton.
Tie vi povas rigardi la blogojn serchante: "Verduloj" en la kategorio Grupoj
Krome vi trovos jam plurajn "Dokumentojn" ankau sub "Verduloj". Dokumentoj en Ipernity
Kompreneble, por komenti vi devas alighi kaj ensaluti.
Fakte la regulaj blogoj de AVE ne aperas en Ipernity.
Ili aperas rete semajne kaj de tempo al tempo kolektataj en AVENO
vi povas mendi la semajnan elsendon de AVE,
ne forgesu noti ion (aligho al AVE (au simile)) en la ret-poshtan linion de "Koncernas", kaj prefere rakontu iomete pri vi (chu aktivas en (verda) partio au Civil-Sociala-Organizo / NRO)..

Membrighi: bonvolu ighi membro de AVE, speciale se vi estas membro de iu verda au ekologi-favora partio.
Bonvolu kontribui pere de artikolo kaj/au pago de kotizo (vidu sube en la kolofono). AVE estas kunlaboranta fakasocio de UEA kaj ankau de SAT, enkadre de la Ekologia Frakcio..

Nia ne-formala strukturo:
Goerge Sossois subtenas la sekretarion - Manfred Westermayer.
Pluraj aliaj sendas valorajn informojn kaj artikolojn.

Plej laste 2019 AVE bezonas novan sekretarion:
Tiu devas esti prefere membro de Verda Partio (au ekologia CSO/NRO), zorgi por la retejo (eble Claude trovos tempon).

Adreso kaj pagmanieroj:
 Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
La AVE-Kotizo (propono, jare & libervole): 5 EUR
"RiÄČuloj:" volonte pagus pli
Paginda al nia UEA-Konto: avex-z
aÅ­ per monbileteto (EUR) en letero - ni kvitancos la alvenon.
Ghenerale vi povas pagi al la poshtkonto de UEA en Nederlando:
IBAN: NL24PSTB0000378964, BIC: PSTBNL21
notico: (de "via nomo" por Kto. avex-z)

Sekretario: Manfred Westermayer
Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
Ret-adreso: AVE
AVENO-Indekso

Agotagoj de UN, ...


Al la enirpordo