Bonvenon al AVENO 40

AVENO 40 rete:

Jara kolekto 2014 koncize (152 kB):

AVENO 40

kaj detale:

Agado de AVE-anoj, Subskriboj, Raportoj

AVE kaj pri la Verdaj Partioj tutmonde

Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Ekologio, Ekonomio, Naturo, Sano 

Bonvenon por Vi - Sanon, Felichon kaj Sukcesojn.

Politike ni deziras:
Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo kaj Respondecan rilaton kun la naturo.

 • Agado de AVE en 2014: AVE vivas de kunlaboro, diskuto & informoj kaj via partopreno en kunvenoj.
  Ni scias, ke ne chiu povas transpagi la AVE-kotizon (5 au 2 Euroj/jare), kaj ni dankas se vi regule pagas la kotizon: prefere al nia UEA-konto: avex-z

  Gheneralaj informoj pri AVE

  2014-06-07 (Sabato)   AVEanoj kunvenos en Erfurt okaze de la Germana Esperanto Kongreso Dum publika kunveno informo pri AVE kaj la afrikaj projektoj en Tanzanio kaj D.R. Kongo.
  Krome AVE partoprenos la sabato-vesperan Movadan Foiron.
  Pliaj informoj: Germana Esperanto Kongreso 2014

  2014-07-06/12  kunveno de AVE-anoj okaze de la EEU-Kongreso en Rijeka.

  2014  UK en Buenos Aires - ne okazis AVE-kunsido

  2014-08  SAT-Kongreso en Dinan (Bretonio/Francio), AVE eble kunvenos enkadre de la Ekologiisma Frakcio de SAT. Ni diskutis en Grezijono pri: Proponita moderna retejo de AVE - elkoran dankon al Penny Vos: verda blogo - provpagharo. Ni ankorau atendas dauran mastrumanton. Intertempe mi ekinstalis similan eksperimentan pagharon sur Wordpress, kies sistemo akceptas Esperanton.

  2013-07-20/26 UK 2013 - okazis en Rejkjaviko, kun publika AVE-kunsido.

  2013-07-28/08-04: SAT-kongreso - en Madrido, kunsido de AVE & Ekologia Frakcio.

  Kelkaj ligoj:

  EEU Europa Esperanto Unio
  Europaj Valoroj & la EU-Himno en Esperanto kaj multaj oficialaj EU-lingvoj

  Esperanto faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj:
  Springboard 2 Languages, Saltotabulo al aliaj lingvoj

  Aliaj Esperanto-organizajhoj:
  UEA Universala Esperanto Asocio
  SAT Sennacieca Asocio Tutmonde
  TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
  TEVA Vegetaranoj

  Verdpartiaj kontinentaj federacioj:
  Tutmondaj Verduloj
  Europeangreens.eu

 • 2014 Stato de AVE - konciza raporto pri 2013:
 • Nia subtena agado en Afriko estas rekte pagita, AVE transprenas kelkajn transpago-kotizojn.
  Mazingira (Tanzanio), PIEADC (DR Kongo) ...
  Ni ankau kunlaboras kun aliaj agadoj en Afriko kiuj uzas Esperanton:

 • Diskuti ene de Verduloj:
  2012 ni shanghis la diskutejon al Ipernity, kiu uzas multajn lingvojn, i.i. Esperanton.
  Tie vi povas rigardi la blogojn serchante: "Verduloj" en la kategorio Grupoj
  Krome vi trovos jam plurajn "Dokumentojn" ankau sub "Verduloj". Dokumentoj en Ipernity
  Kompreneble, por komenti vi devas alighi kaj ensaluti.
  Fakte la regulaj blogoj de AVE ne aperas tie.
  Ili aperas ch. kvaronjare kolektitaj en AVENO
  kaj vi povas mendi la semajnan elsendon de AVE, ne forgesu noti ion (aligho al AVE (au simile)) en la ret-poshtan linion de "Koncernas"

 • Statistiko (ne plu tute aktuale*)
  2011-06-01: AVE havis 325 membrojn, interesulojn kaj abonantojn de nia bulteno Aveno.

  64 el tiuj estas membroj de ia Verda Partio.
  35 estas asocioj kaj nuraj abonantoj de Aveno.
  ch. 100 estas virinoj
  Laŭ kontinentoj: Afriko 11, Ameriko 21, Aŭstralio/Oceanio 4, Azio 32, Eŭropo 257.

  *) Ek de 2013 ni ne plu dissendas AVENOn per-poshte (pro la altaj afrankoj).
  char nia kotizo estas libervole paginda, ni ne havas tian superrigardon.
  Fine de 2013 nia ret-abonantoj nombris: ch. 250

  Koncize:
  Membrigho: bonvolu ighi membro de AVE, speciale se vi estas membro de iu verda au ekologi-favora partio.
  Bonvolu kontribui pere de artikolo kaj/au pago de kotizo (vidu sube en la kolofono). AVE estas kunlaboranta fakasocio de UEA kaj de SAT.

  Nia strukturo:
  Goerge Sossois, Michael Leibman kaj Manfred Westermayer kunlaboras en la provizora estraro:
  Pluraj ge-komitatanoj akceptis kunlabori por aparta temo au regiono, kaj pluraj membroj sendas valorajn informojn kaj artikolojn.

  Adreso kaj pagmanieroj:
   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
  La AVE-Kotizo (propono, jare & libervole): 5 EUR
  Riĉuloj: volonte pagus pli
  Paginda al nia UEA-Konto: avex-z
  aŭ per monbileteto (EUR) en letero - ni kvitancos la alvenon.
  Ghenerale vi povas pagi al la poshtkonto de UEA en Nederlando:
  IBAN: NL24PSTB0000378964, BIC: PSTBNL21
  notico: (de "via nomo" por Kto. avex-z)

  Sekretario: Manfred Westermayer
  Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
  Ret-adreso: AVE
  AVENO-Indekso

  Agotagoj de UN, ...


  Al la enirpordo