Bonvenon al AVENO 38

Jen la jara kolekto de 2012:

AVENO_38 koncize (295 k)

Agado de AVE-anoj, Subskriboj, Raportoj

Mozaiko: Ekologio, Ekonomio

Raportoj de AVE kaj pri la Verdaj Partioj tutmonde

Mozaiko: Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Bonvenon por Vi - Sanon, Felichon kaj Sukcesojn.

Politike ni deziras: Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo. aktualigita: 2012-12-31

 • Agendo por AVE 2012 kaj gheneralaj informoj

  2012-09-13/16, Herzberg/Harco, je la 15-a: Ekologia kaj historia migrado & trajnvetruado al la Brocken;
  laborgrupo por la traduko de la informaj tekstoj pri la Nacia Parko Harz (harc) en norda Germanio: Retejo
  rete:Esperanto-Zentrum@web.de

 • Ni diskutis en Grezijono pri:
  Proponita moderna retejo de AVE - elkoran dankon al Penny Vos: verda blogo - provpagharo.
  Tamen - ni preferus bazan sistemon, kiu uzas Esperanton (kiel Drupal au Wordpress);
  efektivigo, se iu pretas mastrumi ghin

  2012-07-28/ 08-04 Greziljono: Alternativa semajno kun verd-politika seminario de AVE
  La "Alternativa Semajno" celas kunvenigi chian alternativon: vegetaranoj kaj bestoprotektantoj, verda kaj ekologia movado, migrantoj kaj biciklantoj por aplikado de la eko-turisma; la kampada tereno taugas ankau por naturistoj.
  Nia aktiveco: eko-turismo, prelegoj pri ekologiaj temoj, tradukado, diskutoj.
  Jen la detaloj: Greziljono - bonvolu alighi !

  2012-07-28/ 08-04 Hanojo: UK de UEA sen kunsido de AVE

  2012-08-11/ 18 SAT-Kongreso en Jalta - AVE kunlaboras kadre de la Ekologiista Frakcio de SAT.

  Aliaj seminarioj, kongresoj .. rilate al ekologio, politiko ...

  Agado-Tendaroj - kunagado de esperantistoj ?
  Ronaldo informis pri la jenaj tendaroj kie li plejparte partoprenos.
  Eble vi interesighas ankau partopreni - kaj estus saghe, ke esperantistoj kune agadas:

  2012-08-01/21 ecotopia, prokrastita al 2012, Wiesenburg/Mark, stacidomo: www.ecotopia2010.org
  (se kelkaj esperantistoj partoprenos, ni havos shancon enmeti Esperanton; dankon al Ronaldo)

  Jam okazis:
  2012-03-27/ 04-01 Tutmonda Verdjunula kaj Verda Kongresoj, Dakar, Senegalo, kie aktivas verda partio: Federation Democratique des Ecologistes du Senegal (FEDES).
  Dakar 2012 - Verdaj Kongresoj
  informo de la europaj verduloj

  2012-07-16/20 Galway (Galivo) EEU-Kongreso eble sen publika kunsido de AVE.
  retejo de EEU
  kongresa pagharo

  Dankon, se vi sendis leteron kun informoj kaj same se vi ankaŭ sendis la AVE-Kotizon - sciante, ke ne ĉiuj povas (trans-)pagi facile.
  Nia konto che UEA: avex-z

  Kelkaj ligoj:

  EEU Europa Esperanto Unio
  Europaj Valoroj & la EU-Himno en Esperanto kaj multaj oficialaj EU-lingvoj

  Esperanto faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj:
  Springboard 2 Languages, Saltotabulo al aliaj lingvoj

  Aliaj Esperanto-organizajhoj:
  UEA Universala Esperanto Asocio
  SAT Sennacieca Asocio Tutmonde
  TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

  Verdpartiaj kontinentaj federacioj:
  Tutmondaj Verduloj
  Europeangreens.eu

 • Statistiko 2011-06-01: - aktualigo venos ...
  Post trakribrado AVE havas 325 membrojn, interesulojn kaj abonantojn de nia bulteno Aveno.

  64 el tiuj estas membroj de ia Verda Partio.
  35 estas asocioj kaj nuraj abonantoj de Aveno.
  ch. 100 estas virinoj
  Laŭ kontinentoj: Afriko 11, Ameriko 21, Aŭstralio/Oceanio 4, Azio 32, Eŭropo 257.
  Koncize:
  Membrigho: bonvolu, speciale se vi estas membro de iu verda au ekologia partio.
  Kontribuo pere de artikolo au pago de kotizo (vidu sube en la kolofono) inkluzivas ricevon de jara ekzemplero de nia semajna reta bulteno AVENO, kies jaran version vi povas legi chi tie; koncizigita printita versio aperas ch. jare. AVE estas kunlaboranta fakasocio de UEA kaj de SAT.

  Nia strukturo:
  Goerge Sossois, Michael Leibman kaj Manfred Westermayer kunlaboras en la provizora estraro:
  Pluraj komitatanoj akceptis kunlabori por aparta temo au regiono, kaj pluraj membroj sendis valorajn informojn kaj artikolojn.

  Nia nova diskutlisto (pro politikaj kaŭzoj ne plu ĉe Yahoo):
  Por aliĝi bonvolu viziti: http://lists.riseup.net/www/info/verduloj
  Kaj alklaki "subscribe" - poste vi ricevos ret-mesaĝon (en la angla), ke vi devus resendi konfirmilon (ke vi estis tiu kiu aliĝis, kaj ne iu viruso k.s.)
  Mi invitas vin ĉiujn al niaj diversaj kunvenoj: Kaj tre ŝatas se vi respondos al mi kiujn kunvenojn vi partoprenos (intencas partopreni).

  Adreso kaj pagmanieroj:
   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
  La AVE-Kotizo (propono, jare, libervole pagenda):
  A-Landanoj: 5 EUR
  Riĉuloj: volonte pagus pli
  Pagenda al nia UEA-Konto: avex-z
  aŭ per monbileteto (EUR, (USD, GBP, YEN)) en letero.
  Ghenerale vi povas pagi al la poshtkonto de UEA en Nederlando:
  IBAN: NL24PSTB0000378964, BIC: PSTBNL21
  notico: (de "via nomo" por Kto. avex-z)

  Sekretario: Manfred Westermayer
  Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
  Ret-adreso: AVE
  AVENO-Indekso

  Agotagoj de UN, ...


  Al la enirpordo