AVENO

Ne-Registaraj Organizoj

AVE

Agado de Neregistaraj Organizoj

Bonvolu atentigi pri la diversaj Ago-Tago de UN.
 • Fiksdatoj kaj Ago-Tagoj
  AVENO 22, Januaro 2001
  > 2000 Light Livelihood Award = Alternativa Nobel-Premio.
  Jara honorado por homoj, kiuj demonstris vojojn por daurigebla
  kunvidado kaj aktiva subteno de la Homaj Rajtoj, financita de
  G.v.Uexkuell. Chijaraj premiitoj: Tewolde B. Gebre Egziabher
  (ET) pro agado por la biodiverseco; Munir (ID), juristo kaj
  defendanto de la Homaj Rajtoj en sia lando; Birsel Lemke (TR),
  shi longe sukcezis malhelpi la oro-minadon pere de cianido (vidu
  AV21); Wes Jackson (US), planto-genetikisto, li evoluas
  daurigeblajn tutjarajn rikolto-plantojn, kiuj malhelpas
  dezertighon. Gratulon. (el GoBetween 83 de UN).
  
  > Deklaracio de la 73-a SAT-Kongreso en Moskvo (2000-07-23)
  1) - Firme opiniante ke ech la plej komplika konflikto chiam
  havas alternativan pacan solvon, kondamnas chiajn militojn kiel
  rimedojn por solvi iajn ajn problemojn de la nuna mondo, i.a. la
  militon en Chechenio.
  2) - kondamnas ankauh iun ajn terorismon, chu individuan, chu
  shtatan, chie en la mondo.
  3) - subtenas chiujn pacbatalantojn en la mondo.
  4) - kondamnas rompon de la Bishkeka konvencio, char tiel estas
  malhelpata libera senviza vojaghado kaj libera kontakto.
  5) - alvokas chiujn registarojn en la mondo respondi tauhge al
  la civitanaj movadoj por enkonduki en la realan, tamen nepran
  tutmondighon, pli kaj pli da demokratio.
  6) - agnoskante, ke la kapitalismo, surbaze de la ekspluatado de
  la homoj, socio kaj naturo por profito de nur kelkaj homoj,
  estas la chefa kialo de niaj sociaj, politikaj kaj ekonomiaj
  problemoj, subtenas la nunajn disvastighantajn movadojn, kiuj
  manifestacias diverslande kontrauh tiaj internaciaj instancoj
  kiel Monda Banko, Internacia Mona Fonduso, Monda Organizo por
  Komerco, kies kunvenoj estas nedemokratie komisiataj kaj kiuj
  strebas al transformigho de chio (ech de la vivo mem) en
  vendeblajhojn.
  7) - subtenas la formighon de forta kaj kreema nehierarkia
  movado celanta al socio, en kiu la homoj ne ekspluatu kaj ne
  subpremu la aliajn homojn, komunumojn kaj naturon, cele al la
  mondo, kiu bazighu sur la solidareco, kooperado, demokratio kaj
  ekologia vivtenado.
  8) - subtenas la batalon de neregistaraj organizoj en Rusio por
  restarigo de malfonditaj decidpovaj shtataj mediprotektaj kaj
  arbarmastrumaj instancoj; tio estas nepra, ech ne suficha
  kondicho por konservado de biodiverseco kaj naturaj heredajhoj.
  
  > Autofrakasistoj estas gazeto kaj rimedejo
  El #20
  Monda senauta tago; Artifikoj de poetrolaj kompanioj; daura
  persekuto de indighenoj en Nigherio (Ogoni) fare de Shell;
  VerdPaco kontrau BP; Amsterdam-a flughaveno Shiphol bremsita
  .
  
  El #21
  Korporacia opozicio;
  Tutmonda varmigho; La Kyoto-protokolo; 
  La monda varmigho estas unu el la plej seriozaj medidangheroj
  minacantaj la planedon hodiauh. En 1995, 2.400 el la mondaj
  chefscienculoj en la Interregistara Diskutgrupo pri
  Klimatshanghigho (IPCC) taksis, ke se la varmejgasaj eligoj
  kontinuos pliighi je la nuna rapido, la tero povos suferi
  temperaturan pliighon 3-6 gradan (Fahrenheit. La lasta raporto
  de IPCC plialtigis tiun takson ghis 11 gradoj F. -NdT) dum la
  venontaj 100 jaroj. Kelkaj el la fiefikoj de tiu chi temperatura
  pliigho estos: - Amasa malapero de planto-bestospecoj;
  - Oftighontaj inundoj, senpluveco kaj aliaj veterplagoj;
  - Humidlanda kaj koralrifa detruo;
  - Disvastigho de tropikaj malsanoj kiel Hantaviruso, Malario kaj
  Dengue-febro;
  - Movigho de agrikolturaj kaj ekologiaj zonoj;
  - Malpliighonta sensalakva provizo;
  - Ekstrema marnivela levigho kauhzanta inundon de marbordoj.
  
  Post jaroj da intertraktado, Kyoto estis fine subskribita de
  Usono kaj de 170 aliaj shtatoj, tamen, ghi devas ankorauh esti
  ratifita de la usona senato. Kiel la plej granda monda poluanto
  Usono devas subskribi la Kyoto-Protokolon por ke ghi ighu efika.
  La Kyoto-Protokolo ne estas la fina solvo por tutmonda varmigho
  sed ghi estas la decidiga unua pasho.
  
  * Korporacia opozicio
  Ghuste en la sama momento kiam la mondestroj estis subskribantaj
  la Kyoto-Protokolon industrifronta grupo nomata Mondklimata
  Koalicio estis rapidiganta 13-miliondolaran kampanjon en usono
  por mortigi la protokolon, asertante, ke ne estas sufichaj
  sciencpruvoj pri la monda varmigho por pravigi agadon. Pro tio
  la usona senato ankorauh ne ratifis la Protokolon. 
  La amaskomunika milito ghis nun estis venkita de profito,
  fosiliaj karburajhoj, kaj auhtoindustrioj, kiuj monprovizas la
  strebojn de la Mondklimata Koalicio por submini la sciencan
  komunecon pri la monda varmigho kaj por haltigi chiun
  komunsaghan solvon al klimatshanghigho. Lastatempe, la Protokolo
  estis atakata ankauh de la atoma kaj ligna industrioj. Ili estas
  serchantaj tra la Protokola teksto formulojn, kiuj povas
  kuraghigi novan ondon da atomenergiaj instalajhoj kaj la
  fortranchadon de maljunaj arbaroj anstatauhotaj de lauhdire pli
  "fortoplenaj" junaj arboj. Dume la truo tra la ozona tavolo
  kreskis ghis la duoblo de la grando de Euhropo, kaj la Norda
  Poluso fandighis por la unua fojo (dum la homa sperto, MW).
  Autofrakasistoj, Gazeto (2000-10, #21), dujara abono je 20
  USD/Euro. Kr tk 26, 100 00 Praha 10, Chehhio
  Tel: +(420) 2-781-08-49 ; Fakse: +(420) 2-781-67-27
  carbusters@ecn.cz - http://www.carbusters.ecn.cz
  (rim.,MW: Sekvis la konferenco en Den Haag (NL), bedaurinde sen
  rezulto. Usono ne shatas forlasi sian "american way of live". La
  plimulto ne akceptis la molegajn proponojn de Usono. )
  
  > Car Sharing (Komuna uzado de automobilo)
  En multaj urboj ekzistas asocioj por komuna uzado de automobiloj
  (en: Car Sharing). Averaghe 20 homoj uzas unu automobilon. La
  sistemo donas multajn avantaghojn kaj malmultajn malavantaghojn.
  1-Malpli da autoj estas produktataj, malpli da resursoj
  bezonataj. 2-Malpli da privata kaj publika spaco estas bezonata.
  3-Malpli da veturiloj konsumas fuelon kaj malpurigas la aeron.
  3-Malpli da shuldoj por ne-richa mastrumejo.
  5-Pli da uzantoj de la publika transporto, kio signifas, ke ghi
  altigas sian oftecon kaj tiel la akcepton.
  6-Pli da biciklantoj, kaj sekve la premo al la urbo, konstrui
  biciklo-vojojn au rezervi spacon en metroo au buso por kunpreni
  biciklon (hodiaua modo ja estas la rulilo).
  7-Oni povas uzi diversgrandan automobilon lau la aktuala bezono.
  
  La plej grava malavantagho estas, ke oni devas plani kun pli
  granda certeco kiom longe oni bezonas la komunan automobilon.
  Char eble jam la sekvanto atendas. (MW, proprasperte)
  
  > Dioksino - danghero en nia hejmo:
  CWWI (Purakvo tutmonda iniciativo) kaj Sosei esplorinstituto por
  purigado invitas al pintokonferenco pri hejma dioksino. Ghi
  apartenas al la grupo de t.n. POPs (persistant organic
  pollutants), do, stabilaj organikaj poluajhoj. Dioksino
  trovighas en farboj, teksajhoj, frizisto-kosmetikajho, purigaj
  instalajhoj. Esplorgrupo mezuris la enkorpighon de dioksino kaj
  krome de nonyl-fenolo, ghi estas pli alta ol la permesata taga
  enkorpigho (en: TDI, tolerable daily intake). Krome se ni uzas
  tiajn kemiajhojn, ni samtempe poluas la medion, char plejmulto
  de ili eniras en la ab-akvon.
  Toshiharu Fukai, 195-3 Akiwa, Ueda-shi, Nagano, Japan, 386-0041
  (trad.&red., MW) 
  
  > Eduki orfojn en daurigebla maniero:
  vershajne jam konata, Bona Espero, ankorau funkcias:
  - La statutaj celoj de Bona Espero estas tri: socia laboro kun
  infanoj en malfacilaj familiaj kondichoj; agrikulturaj aktivecoj
  cele al memsuficho; internacia kulturo pere de la Internacia
  Lingvo Esperanto. - Nuntempe ni asistas 24 infanojn kaj
  adoleskantojn, kiuj daure vivas kun ni kaj vizitas la lernejojn
  en la apuda urbo Alto Paraiso.
  - Ni zorgas sufiche grandan legomejon kaj frukt-arbaron,
  kompreneble sen ia ajn uzo de kemiajhoj kaj agro-toksikajhoj.
  - Depende de la dauro de via restado che ni vi povos kunlabori
  en la edukado de la infanoj, en la ghenerala mastrumado de la
  domoj, en la legomejaj laboroj, ktp. .
  - Vi devos kunporti: multe da pacienco kun la infanoj; malmulte
  de postuloj, char ni vivas en belega paradiza regiono, kie tamen
  la komforto de civilizacio kaj konsumismo estas tre modesta;
  viajn konojn pri medicino (ni praktike vivas sen kuracisto) kaj
  pri ekologio. - Intershanghe vi ne devos batali kontrau fumado,
  char neniu loghanto de Bona Espero fumas kaj vi povos naghi en
  nia lago el purega akvo, plonghi en nia privata akvofalo kaj
  ghui la senfinajn panoramojn de nia altebenajho. Vi rajtos ankau
  uzi nian vastan bibliotekon de Esperanto, kaj pliperfektigi vian
  konon de la Internacia Lingvo. Ni ankorau ne posedas e-mail char
  en nia regiono la telefon-signalo havas problemojn. FAZENDA
  ESCOLA BONA ESPERO
  gesinjoroj Grattapaglia
  BR. 73.770-000 ALTO PARAISO, Goi s - Brazilo 
  Tel/fax.: 0055 61 646 1175
  (dank al S. Burgues, red.)
  
  > Aera Ekologia Societo
  Juna grupo de ekologiemaj esperantistoj komencis labori en
  urugvajo. (Adreso: Sandra Burgues, Fco. Acu¤a de Figueroa 1957,
  UY-11800 Montevideo, )
  
  > Eko-Movado en Bosnio
  En milittagoj, homoj tranchis arbarojn nenormale kaj jhetis
  chiujn nebezonatajn artikolojn en riverojn. Nia ekologia senso
  estis tragika.  Sed, ne estas totala nigra situacio. Banja Luka
  eko-movado organizis multe da eko-tagoj por la pura aero kaj
  chirkauajho kaj ili kontinuas labori forte kaj rapide. Eko-
  movado el Banja Luka laboras volonte kaj ili estas NRO. (lau
  , C. Protic, red.)
  
  > Promocii la edukadon de knabinoj, estas la celo de "Nyariga
  Doone Mothers' Club" en la seka Alta Orienta Regiono de Ghanao.
  Ili ricevis de FAWE la Premion "Agathe Innovation and
  Excellence" por iliaj klopodoj promocii la edukadon de knabinoj
  ghis la graduigho. Ili ankau subtenis studi la fakojn kiuj
  tradicie estis rigardate viraj kaj ili konstruis klaschambrojn
  por knabinoj. FAWE situas en Nairobi, Kenio, kaj kunligas
  afrikajn virinojn por influi la politikon.
  (de Santuah Niagia, el AFRICANEWS, #54, Sept. 2000, red.)
  
  > Instituto por la tutmonda estonteco (IGFR) eldonas bultenon
  kun multaj informoj rilate ekonomio, ekologio kaj socialaj
  aferoj.
  P.O. Box 263E, Earlville, QLD 4870, Australia, 
  Ili publikigas sub kopirajto - pro tio (kaj pro la spaco)mi
  rezignas uzi ilian tekstojn; krom tiu-chi (kion mi tenas por
  posta traduko): La Charto de la Tero, de Den Haag, kiu estos
  prezentita je la UN-Asambleo 2002 (Rio+10). Se ne jam tradukita
  en Esperanton, ghi indus.
  
  > Tabako kaj Morto
  Pli ol 50 milionoj da personoj mortis pro tabakismo, post 1950a.
  Tamen oni daurigas incitante geinfanojn fumi. Infanoj kiuj
  spiras la fumon de tabako de fumanto havas pli granda riskon
  suferi spirajn infektojn ol geinfanojn kiuj spiras puran aeron.
  Tamen oni daurigas ekspoziciante infanojn al tabakismo de
  plenkreskuloj. De ni dependas krei mondon kiu protektas ilin de
  tabakismo. Ni povas montri pozitivan imagajhon de la
  nefumantoj.
  Ni povas eviti fumi antau la infanoj kaj klopodi rezigni pri
  fumado. Ni povas apogi leghojn kiuj limigas inciton al fumi.
  Ni povas helpi. 
  Infanoj povas kreski sen tabako.
  Ni apogas la mondan koalicion kontrau tabako.
  Gestudantoj kontrau tabako. Montevideo, UY. 
  Karolina Reino, Shahram Sadighian, Florencia Sevrini, Yansa
  Ayeish, Rohana Ccasa, Cecilia Guevara, Sandra Burgues
  (de: sburgues@fmed.edu.uy , red.)
  
  
 •  
 • Al la komenco de AVENO
   Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)