AVENO Fiksdatoj

AVE

Fiksdatoj / Kalendaro

>> Fiksdatoj:
2001-04-14/16, Canberra (AU), 1-a Tutmonda Konferenco de Verdaj
Partioj. AVE planas informstandon.

2001-07-14/20, Nagykanizsa (HU), 74-a SAT-Kongreso.
Kiu emas reprezenti AVE enkadre de la ekologia frakcio de SAT ?

2001-07-21/28, Zagreb (HR), 86-a UK de UEA.
Mi invitas vin al nia tutmonda AVE-Renkontigho.

2001-08-01/08, Strasbourg (FR), 57-a IJK de TEJO, la Esperanto-
Junularo. Okazos tuttaga ekskurso al Freiburg (DE).
AVE planas renkontighon.

2001-09-5/9, Doksy, Internacia biciklista renkontigxo (IBIRE)
Doksy trovighas apud Lago de M cha, 60 km norde de Prago.
50 km tage, kultura informa programo; antaue Karlstein.
Petro Chrdle, Anglick  878, CZ-252 29 Dobrichovice
FON 02/9912201 FAX: 02/9912126, rete: chrdle@kava-pech.cz

2001-09-21, Tutmonda Sen-Auta Tago.
Okazos ankau en Tajvano. Ni verdaj esperantistoj povus enmiks-
ighi en la lokajn aktivecojn - demandu la koncernajn NRO-ojn.


 
  • Al la komenco de AVENO
     Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)