Euxropa Federacio de Verdaj Partioj
Programaj Gvidlinioj
Ekologia Evoluo

I  Ekologia Evoluo

1  Enkonduko

1.1 Verda politiko bazigxas sur dauxripova utiligo kaj ne sur
   senlima konsumo. Tio signifas, ke la ricxuloj devas
   restrikcii sian konsumon por cedi al la malricxuloj ties
   justan parton de la teraj resursoj. La Verduloj preferas
   kunlaboron al konkurenco, kontentigon de cxies bezonoj al
   avido de nur kelkaj, pacon kaj sekurecon al milito kaj
   agreso.

1.2 Verda politiko bazigxas sur la konvinko, ke cxiuj homoj
   volas vivi en harmonio kun sia cxirkauxo kaj siaj
   najbaroj en socio, kiu donas puran medion, sekurecon en
   la nuno kaj konfidon al la estonteco.

1.3 La ekologiaj kaj socialaj celoj de Verda politiko estas
   akordigeblaj nek kun libera merkat-ekonomio nek kun
   sxtate kontrolata ekonomio, kiuj ambaux bazigxas sur
   nelimigita kresko kaj ekspansio. Devas esti evoluataj kaj
   efektivigataj novaj modeloj, kiuj apogigxas sur la neceso
   de ekologie kaj sociale reguligata merkatekonomio.

1.4 Eko-evoluo devas bazigxi sur demokratio, egalrajteco de
   virinoj kaj viroj, la rajto de cxiuj homoj pri libera
   opiniesprimo kaj sur plenpartopreno en decidprocezoj,
   kune kun cxicele necesa aliro al la koncernaj informoj
   kaj klerigo.

1.5 La celoj de Verda ekonomipolitiko estas ekologia
   dauxropovo, egalrajteco, sociala justeco kaj
   sendependeco. Por atingi tiujn celojn necesas la fortigo
   de regiona kaj surloka ekonomioj.

1.6 Dauxropova mondekonomio ebligos al la hodiaux vivantoj
   kontentigi siajn proprajn bezonojn sen endangxerigi la
   eblecon de venontaj generacioj kontentigi la iliajn. Gxi
   respektos la integron de ekologiaj sistemoj, de kiuj
   dependas cxiu homa aktiveco.

1.7 La justa dispartigo de potenco kaj resursoj necesas por
   senkondicxe kontentigi elementajn homajn bezonojn kaj por
   certigi, ke cxiuj gecivitanoj havas pleneblon koncerne
   personan kaj socialan evoluon. 

1.8 Verda ekonomipolitiko fortigos la prikomunuman konscion,
   tiel, ke cxiuj havas parton en la socio kaj neniu estas
   ekskludata, kaj gxi certigos la justan utiligon de la
   medio. Sendependeco bazigxu sur la regiono kaj ne estu
   restrikciata per naciaj kaj administraciaj limoj.


2  TERGLOBA EKONOMIO

2.1 La Euxropaj Verduloj proponas ekologian mondekonomion,
   fundamentitan sur planeda solidareco, pri kiu Euxropo
   aparte responsas.

2.2 En la aplikado de tiu tergloba ekonomio estas
   antauxkondicxo la protekto de la diverseco de la
   ekologiaj resursoj kaj de la komunaj havajxoj kiel
   atmosfero, oceanoj kaj arbaroj. La Unuigxintaj Nacioj
   devas esti la fokuso de cxiuj klopodoj cele konservadon
   de la vivofundamentoj.

2.3 La sxlosila rolo de virinoj en la eko-evoluo rekonendas.
   La rajtoj de la virinoj devas esti plifortigataj, aparte
   pere de klerigxo kaj samrajtigita partopreno en cxiuj
   vivosferoj.

2.4 Estas respektendaj la rajtoj de indigxenaj popoloj al la
   bazaj resursoj de ilia survivado kaj al ekonomia agnosko
   de ilia aparta kontribuo al la komuna heredajxo .

2.5 La nuntempa fluo de enspezoj de Sudo al Nordo devas esti
   inversigata. La sxuldosxargxo de la malricxaj landoj
   malhelpas ilian evoluon. La sxuldoj de la plej malricxaj
   landoj devas esti nuligataj senkondicxe. La sxuldoj de la
   malpli evoluitaj landoj estos nuligataj kiam vivogravaj
   ekosistemoj kaj homrajtoj estos adekvate sekurigataj.

2.6 La kreskado de la mondlogxantaro devas esti restrikciata.
   La plej efika rimedo por la malpliigo de la naskokvanto
   estas atingo de minimuma nivelo koncerne ekonomian bon-
   staton kaj pligrandigon de la kontrolo flanke de la
   virinoj pri ilia vivo kaj generado. Ni kondamnas cxiujn
   ordonemajn metodojn por restrikcii la kreskadon de la
   mondlogxantaro.

2.7 Dauropovaj kaj justaj formoj de komerco kaj kunlaboro,
   bazigxantaj sur sendependeco anstataux sur senbrida
   mondmerkato, devas esti la fundamento de transformado de
   GATT, IMF kaj Mondbanko, kio postulas plifortigon de la
   rolo de pli demokratiigita UN.

3  LA EUxROPA EKONOMIO

3.1 La Euxropaj Verduloj proponas komunan ekonomian sferon de
   la orientaj kaj okcidentaj landoj, kiuj prezentas
   stabilan kadron de agado por paca kunlaboro, komerco kaj
   kompensaj transdonoj de la ricxaj al la malricxaj
   regionoj.

3.2 La Euxropaj Verduloj advokatas la evoluon de pli
   sendependa nacia, regiona kaj loka ekonomioj en estonta
   Euxropo de Regionoj.

3.3 La Verdaj Partioj ene de la Euxropa Komunumo celas
   transformadon de la EK en demokratie kontrolatan
   federacion - malferman por cxiuj sxtatoj. Cxikadre devas
   havi prioritaton medioprotektado, sociala sekureco kaj
   tergloba responso.

4  LA EKOLOGIIGO DE LA EKONOMIO

4.1 La malneta nacia produkto estas aparte misgvida indikilo
   de la evoluo. Ni volas anstatauxigi gxin per indikiloj,
   kiuj pli adekvate taksas la progreson direkte al ekologia
   akordigxo kaj sociala justeco, inklude la agnoskon de la
   valoro de nepagata laboro (kiel ekz. infanedukado), kiu
   plenumas fundamentajn komunajn bezonojn. Verdaj naciaj
   indikiloj devas esti evoluataj kaj publikigataj cxiujare.

4.2 La prezoj devas speguli la ekologian veron, ili devas
   enteni cxiujn socialajn kaj ekologiajn kostojn. Vojo
   atingi tion estas la kreo de eko-impostsistemo por
   neregenerebla energio, por malabundaj resursoj kaj por
   ekologie dangxeraj aktivecoj. La plej urgxa priimposta
   rimedo estas la imposto sur neregenerebla energio. Eko-
   impostoj estu pliigxe uzataj cele malaltigon de la
   impostado sur homa laboro; tamen estu utiligataj kelkaj
   impostenspezoj el eko-impostoj por akceli ekologie racian
   produktadon.

4.3 Kvotoj por la havigado kaj utiligado de naturaj resursoj
   povus esti necesaj por gardi la resursojn kontraux plena
   ekspluatado.

4.4 Dauxripova kaj mediokonforma evoluo ne eblas, kiom longe
   regas malricxeco kaj vivas homoj en materiala necerteco.
   Ni volas sekurigi garantiatan minimuman salajron por
   cxiuj gecivitanoj, cxu pere de sociala subtena sistemo,
   legxodonado pri minimuma salajro, plibonigita sociala
   helpo, enkonduko de baza salajro aux pere de kombinajxo
   de la cxisupraj rimedoj.

4.5 La neformala sektoro de la ekonomio multe kontribuas al
   la gxenerala bonstato. Tio estas agnoskata per garantio
   de sociala asekuro por la farita laboro en la informala
   sektoro.

4.6 Estas kuragxigataj reuzeblaj, ripareblaj aux recikleblaj
   produktoj. Produktantoj estas responsigataj por la tuta
   vivociklo de siaj produktoj. Eko-markado, partoprene de
   medio-organizajxoj, estas forta instrumento de protektado
   de la konsumantoj.

4.7 Estas postulata de cxiuj privataj kaj publikaj
   korporacioj organizi cxiujarajn informojn-esplorojn pri
   mediokonformeco. Farigxas devigaj kontroloj-testoj pri
   medioadekvateco, partoprene de kelkaj gecivitanoj kaj
   primediaj organizajxoj. Kelkaj gecivitanoj ricevas
   lauxlegxe liberan aliron al datumoj de privataj firmaoj
   aux publikaj instancoj koncerne de la mediostato.

4.8 Estas enorma altigxo de la senlaboreco en Euxropo. Cele
   kreon de pli da laborlokoj aplikendas samtempe pluraj
   rimedoj:
-  Pere de la ekologiigo de la ekonomio estas kreataj pli da
   laborlokoj ol detruigxas pro la malnova, mediodamagxaj
   tipoj de produktado kaj konsumo.

-  Pere de la pli justa distribuo de la ekzistanta pagata
   laboro, ebligita pere de favorado kaj subteno de mallon-
   gigo de la labortempo.

-  Krom tio estos ekcelata la laboreco, tiel, ke oni plipre-
   zindigas pagatan laboron pere de malaltigita impostigo de
   la laboro kaj altigita impostigo de energio, de uzado de
   naturaj resursoj kaj de kapitalo.

5  LA TRANSFORMADO DE LA EKONOMIAJ SEKTOROJ

5.1 Ni progresigas specifajn programojn por industria
   reorganizado en sferoj kiel tiuj de la milit-industria
   komplekso, de la kemia industrio, la auxtomobilindustrio
   kaj de aliaj dangxeraj kaj energidisipemaj industrioj.

5.2 La ekologiigo de la ekonomio pere de reorganizado de la
   diversaj ekonomiaj sferoj signifas novajn kaj ekologie
   raciajn laborlokojn en sfero kiel tiuj de energisxpardo,
   regenereblaj energiofontoj, reuzado, reciklado, de
   publikaj transportiloj, agrikulturo, forstindustrio,
   naturprotektado, esplorado kaj evoluo de medie fidinda
   teknologio.

5.3 ENERGIO: 
   Oni ne konstruu novajn nukleajn centralojn kaj la jam
   ekzistantajn oni lauxeble plej rapide malfunkciigu.
   Efikeco kaj konservado koncerne energion devas prioritati
   en tuta Euxropo. La karbondioksidemisioj el fosilaj
   brulajxoj devas esti reduktataj minimume je 20 procentoj
   gxis la jaro 2000 kaj je 50 procentoj gxis 2030, kompare
   al la jaro 1990. En Mez- kaj Orient-Euxropo gxi devas
   resti sama gxis la jaro 2000 kaj esti reduktata je 50
   procentoj gxis 2030. Estas farendaj plifortigitaj
   klopodoj cele establon de programoj pri renovigeblaj
   energioj. Cxe la energiplanado reduktendas la monopola
   rango de la elektrokompanioj kaj pligrandigendas la
   influo de unuopaj civitanoj kaj medioorganizajxoj.

5.4 TRAFIKO: 
   Estos malaltigata la damagxa medio-influo de la trafiko
   pere de investoj en puran publikan trafikon, racian
   projektadon de la grunduzado kaj de impostigo de fosiliaj
   brulajxoj en cxiuj kampoj, inklude de la aviadila
   trafiko. Farigxos normoj la senauxtomobilaj urboj kaj la
   impostigo de la fosiliaj brulajxoj. Oni cxesigos grand-
   dimensiajn projektojn pri auxtosxoseegoj, inventitajn por
   plifaciligi la frajtotrafikon inter diversaj Euxropaj
   regionoj; estos favorataj investoj en la plukonstruado de
   la relretoj.

5.5 AGRIKULTURO KAJ FISxINDUSTRIO: 
   Ekologiaj formoj de agrikulturo devas esti subtenataj
   anstataux la kreska utiligo de agrikulturaj aldonajxoj
   kiel kemiaj sterkenzoj pesticidoj, importita proteinricxa
   bestofuragxo, hormonoj kaj genmanipuladoj. Por redukti la
   agrikulturan produktadon en la EK oni devas cxesigi la
   subvenciadon koncerne la eksportadon de agrikulturaj pro-
   duktoj. La porvivajxaj prezoj tamen spegulu la realajn
   mediaj kaj socialajn kostojn de la agrikultura
   produktado. Agrikulturo ne povas esti translokigata kiel
   industrio, cxar gxi ja estas esenca parto de la regiona
   kulturo. La konservado de la diverseco de la
   kultivokulturoj estas antauxkondicxo de dauxropova
   nutrajxa industrio samkiel por medioadekvata produktado.
   Mediokonforma agrikulturo devas fundamenti sur la
   principo, ke bestoj estas traktataj kiel sentipovaj
   estajxoj. La Euxropaj Verduloj celas dauxropovajn kaj
   mediokonformajn praktikojn en la fisxindustrio, kiuj
   bazigxas sur internacie agnoskitaj kvotoj kaj malinter-
   venemaj metodoj. Balenkaptado estu permesata nur laux
   kvantoj koncesiitaj de la Internacia Balenkaptada
   Komisiono. 

5.6 FORSTINDUSTRIO: 
   La forstindustrio en la mezvarma zono, kovranta la plej
   grandan parton de Euxropo, bazigxas sur monokulturo kaj
   uzo de peza teknologio. Konformaj praktikoj estos enkon-
   dukataj kaj la praa, origina Euxropa arbaro estos aparte
   protektata. La paper- kaj celuloz-industrioj estos
   responsigataj por la tuta ciklo de siaj produktoj.

5.7 PROTEKTITAJ REGIONOJ:
   Biologiaj specoj, iliaj logx-regionoj kaj aparte fragilaj
   ekosistemoj protektendas. Gxis la jaro 2000
   naturprotektaj regionoj kaj regionoj por specialaj
   programoj devus kovri minimume 20% de Euxropo. 

5.8 ESPLORADO KAJ EVOLUO: 
   Estos draste reduktata la financigo de ofensiva milita
   teknologio, atomenergio, genmanipulado kaj kosma
   teknologio favore al energisxparado, renovigebla energio,
   publikaj trafikiloj, ekologie raciaj teknologioj kaj
   natura medicino. Ni malpermesos produktadon, patentigon
   kaj liberigon de genteknike modifitaj organismoj. Ni
   enkondukos plej severajn kontrolojn koncerne vivisekcion.

6  EKVILIBRA TRANSIRO

6.1 Estas tre diferencaj la situacio de la ricxaj landoj de
   Okcident-Euxropo kaj tiu de la landoj en Mez- kaj Orient-
   Euxropo. Okcidente prioritatas malgrandigo de konsumo, la
   rekonstruado de komunuma socio kaj la sekurigo de justa
   distribuado de la ricxajxoj kaj resursoj. Oriente
   prioritatas la riparado de la difektita medio, la plukon-
   struado de industria kaj sociala substrukturo kaj la
   sekurigo de plenumado de la homaj bazaj bezonoj.


6.2 Por eko-evolue direkti la eksan centralisman
   planekonomion en Mez- kaj Orient-Euxropo nepre necesas la
   helpo de la ricxaj industriigita Okcidento. La mediostato
   en Mez- kaj Orient-Euxropo estas tiu de detruo pro la
   multjara komanda-militara ekonomio. Tiuj landoj bezonas
   helpon por redukti la mediopoluon kaj regeneri la
   venenigitan grundon.

6.3 Okcidenteuxropaj landoj devas malfermi sian protektitan
   merkaton al eksportoj de centrala kaj orienta euxropaj
   landoj, por ke ili povas esti memstaraj. Tamen merkataj
   reguloj devas malhelpi socialan kaj ekologian dumpingon.

6.4 Okcidenteuxropaj registaroj kaj firmaoj, investante en
   Mez- kaj Orient-Euxropo, devas konservi la medio- kaj
   social-normojn de siaj propraj landoj. La eksportado de
   mastrumada rubo samkiel de venenaj kaj radioaktivaj
   defalajxoj el la Okcidento en la Orienton kaj inversa
   devas esti malpermesata.

6.5 Devas esti malplektata la centrosxtate administrata
   ekonomio de Mez- kaj Orient-Euxropo kaj anstatauxigata
   per miksa ekonomio, kunmetitaj el diversspecaj formoj de
   proprieto. Por faciligi la planadon la komunumo devas
   reteni la kontrolon koncerne uzadon de la grundo.
   Enkondukendas flekseblaj kooperativaj kondicxoj pri
   proprietado por antauxenigi malgrandajn entreprenojn.
   Gravas ankaux la komunuma proprieto. Endas esti pli loka
   la proprieto por ebligi partoprenon de gelaboristoj kaj
   gecivitanoj. 

6.5 Kaze de la atomcentraloj nenia rekonstruado garantias
   adekvatajn sekurecnormojn. Tiuj reaktoroj devas esti
   malfunkciigataj surbaze de energiefikeco kaj energikon-
   servaj programoj.-> Sekureco>

-> Komenco de la Gvidlinioj>