Solidareco Bona Volo (SBV), Goma, D.R.Kongo

 

Alphonse Waseka* estras tiun projekton, kiu havas plurajn subfakojn - la plej rekta estas subteni orfojn - au duonorfojn- por ke ili povu daurigi la lernadon ghis la bona fino.

 

Legu pli chi tie ghenerale en Esperanto, la angla kaj franca:

http://solidarecobonavolo.weebly.com/bonvenon.html

 

Tiu pagho montras la orfojn kaj informas pri ili:

http://solidarecobonavolo.weebly.com/niaj-infanoj.html

 

La kostoj varias lau la lernejo; krom bazaj kostoj estas aliaj kostetoj.

Por baza lernejo necesas 135 USD jare (ch. 100 EUR).

Por mezgrada lernejo 245 USD jare (ch. 185 EUR).

Studi en universitato kostas jare 420 USD + libroj sed varias lau jaroj kaj decidoj de la estroj.

Por la plej multaj fakoj oni kalkulas 5 jaroj, sed por medicino 8.

 

Eblas elekti unuopa(j)n orfo(j)n au subteni SBV ghenerale.

 

La kontakt-adreso por Europo estas Pedro Hernandez

Li organizis konton sur Triodos Banko en Madrido (fakte unu el la justaj bankoj) por la orfoj en Goma.

 

Por entajpi: IBAN: ES12 1491 0001 222042949723

Por rekte kopii: IBAN: ES1214910001222042949723

BIC: TRIOESMMXXX

 

Esceptokaze eblas ankau pagi al la UEA-konto der Pedro Hernandez: pahb-a, "orfoj Goma, via nomo"

 

Respondeculo de SBV, Goma:

Alphonse WASEKA el Goma/RDK:

 

*) Alphonse tre subtenas la alian projekton de AVE, PIEADC en „proksima“ urbo Kalima;

Bonvolu legi pli pri niaj projektoj en Afriko: http://www.verduloj.org/afriko.htm

Kontakto al

 

Elkoran dankon ankau flanke de AVE, Manfred Westermayer

2013-11-06