Por ricevi AVE-NOvajhojn rete bonvolu sendi retmesaghon al AVE

Kolekto de nia bulteno AVENO 49 dum la jaro 2023

AVE kaj pri la Verdaj Partioj tutmonde

Socio, Homaj Rajtoj, Paco

Agado de AVE-anoj, Subskriboj, Raportoj pri niaj projektoj

Ekologio, Ekonomio, Naturo, Sano 

Per-Esperanto-Agado - subteni evoluighon pere de Esperanto (PDF 1-pagha)

Nia ghenerala informilo

AVENO 47 - konciza informo Novembro 2023


Bonvenon al AVENO 49

Bonvenon - Sanon, Felichon kaj Sukcesojn.

AVE diskutas pri lingva justeco tutmonde ene de la verdaj partioj.
AVE informas pri verdaj temoj kaj verdaj partioj.
aktualigite: 2023-11

Politike ni deziras:
Abolicion de Atomenergio, Mortpuno, Torturo, Diktaturo, Fanatismo
kaj Respondecan rilaton kun la naturo.

Agado de AVE en 2024 - Kunveno okazis okaze de la Germana Esperanto-Kongreso en Brunsvigo/Braunschweig.
AVE partoprenis je virtualaj kongresoj kaj kunvenoj.
Australia virtuala sesio.

AVE vivas de kunlaboro, informoj, diskuto & kaj via partopreno en kunvenoj.

Dato Okazaĵo - bonvolu informi nin se vi partoprenos: #135;
2024-07 ..

Arusha
Tanzanio

Unua UK de UEA en Afriko - partopreno de AVE, se trovigas organizanto



  laste okazis che AVE
  ... pliaj detaloj en la dosiero aveno49 ...

  2023-06-08 Incheon / Koreio, Tutmonda Kongreso de GlobalGreens.org
  Lingva politiko de Verdaj Partioj. Potencialo de Esperanto
  nur eblis dank' al niaj koreaj gesamideanoj

  2019-07-20/27 Lahti, 104-a UK, Kunveno de AVE

  2019-08-04/11 Barcelono, SAT-Kongreso, eble kunveno de AVE enkadre de la Ekologiista Kunveno.

  2018-05-02... Lviv, Mirinda Lviv (iam Aroma Jalta), Informoj pri AVE

  2018-05-19 Antverpeno, Konsilio de europaj Verdaj Partioj
  AVE informos pri Esperanto kaj diskutos pri lingva justeco en internacia komunikado ene de verdaj partioj.

  2018-07-29... Lisboa, 103-a UK, Kunveno de AVE - raporto en AVENO-44
  Okazis la publika kaj oficiala AVE-kunveno okaze de UK 2018 en Lisbono.
  Manfred Westermayer restas sekretario provizore.
  George Sossois tenos la kontakton kun la Europaj Verdaj Partioj en Bruselo.
  Claude Rouget iam redaktos la retejon.
  AVE restas kunlaboranta fakasocio de UEA pri ekologio.
  Kunlaboro kun la Verdaj Partioj tutmonde estas esenca parto de nia programo.

  2017-07-20/08-12 Biciklado kontrau atomenergio kaj tele-milito en Svisio kaj Germanio:
  Informoj haveblas je http://www.tourdenatur.net , (dankon a Ronaldo N)

  2017-03-30/04-02 Liverpool - AVE che la Tutmondaj Verduloj: Global Greens
  Jen la traduko de ilia #264;arto : #264;arto de 2012 en Esperanto


  2017-06-02/05 Freiburg (Germanio) - GEK kaj EEU-kongreso
  AVE-kunsidis enkadre de la EEU-kongreso.

  2016-08 ? kunveno enkadre de la Ekologia Frakcio la SAT-kongreso en Herzberg - mankas la raporto.

  2015-07-28 Lillo, 100-a UK de UEA, Publika kunveno de AVE je 14:30 en la salono Cart;
  Partoprenis ch. 50 personoj.
  i.a. Betty prezentis la 3-an projekton "Akvo por Kalima" - kiu intertempe sukcesis

Ret-ligoj:
pri niaj Afrikaj Projektoj - Tanzanio, D.R.Kongo, ...
Per-Esperanto-Agado - - aktuale
Per-Esperanto-Agado en Tanzanio - Novembro 2017

Gheneralaj informoj pri AVE

Raporto pri la AVE-kunveno 2015

Kelkaj ligoj:

EEU Europa Esperanto Unio
Europaj Valoroj & la EU-Himno en Esperanto kaj multaj oficialaj EU-lingvoj - necesas aktivi la kanton je ON/OFF.

Esperanto faciligas la lernadon de fremdaj lingvoj: Springboard to Languages

Aliaj Esperanto-organizajhoj:
UEA Universala Esperanto Asocio
SAT Sennacieca Asocio Tutmonde
TEJO Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
TEVA Vegetaranoj


Verdpartiaj kontinentaj federacioj - serchu Esperanto-vi trovos niajn tradukojn de kelkaj dokumentoj:
Tutmondaj Verduloj - nur en la angla
Europeangreens.eu - en la angla, franca kaj hispana

-->

2016 Stato de AVE - konciza raporto pri 2015:
AVE-anoj loghas sur chiuj kontinentoj:
La nombro da membroj kaj abonantoj ne multe shanghighis, komence de 2016 estas ch. 330 (rete), sed supozeble aliaj elfalis senkomente.
Aktive partoprenis - pere de respondoj, demandoj, kontribuaj dokumentoj iom pli ol 40.
Apartan dankon al tiuj pluraj kiuj pagis la kotizon (5 EUR), au ech donacis al niaj projektoj en Tanzanio kaj DR Kongo.

La membro-kotizo por AVE ja estas libervole paginda, kaj malalta: 5 EUR jare..
Vi povas pagi al nia UEA-konto "avex-z", au pere de la bank-konto de UEA (vidu sube). Niaj enspezoj sufichas por pagi la kotizon de AVE kiel UEA-fakasocio, se estas pli ni uzas por la projektoj.

Diskuti ene de Verduloj:
Skribu al ave () verduloj.org - prefere tiel ke gi povas esti dissendita per la sekva AVENO

Jen vi povas mendi la semajnan elsendon de AVE,
ne forgesu noti ion (aligho al AVE (au simile)) en la ret-poshtan linion de "Koncernas", kaj prefere rakontu iomete pri vi (chu aktivas en (verda) partio au Civil-Sociala-Organizo / NRO)..

Membrighi: bonvolu ighi membro de AVE, speciale se vi estas membro de iu verda au ekologi-favora partio.
Bonvolu kontribui pere de artikolo kaj/au pago de kotizo (vidu sube en la kolofono). AVE estas kunlaboranta fakasocio de UEA kaj ankau de SAT, enkadre de la Ekologia Frakcio..

Nia ne-formala strukturo:
Goerge Sossois subtenas la sekretarion - Manfred Westermayer.
Pluraj aliaj sendas valorajn informojn kaj artikolojn.

Iam AVE bezonas novan sekretarion:
Tiu devas esti prefere membro de Verda Partio (au ekologia CSO/NRO), zorgi por la retejo.

Adreso kaj pagmanieroj:
 Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)
La AVE-Kotizo (propono, jare & libervole): 10 EUR
"Richuloj:" volonte pagus pli
Paginda al nia UEA-Konto: avex-z
au­ per monbileteto (EUR) en letero - ni kvitancos la alvenon.
Ghenerale vi povas pagi al la ING-konto de UEA en Nederlando:
IBAN: NL72 INGB 0000 3789 64, BIC/SWIFT: INGBNL2A,
notico: (de "via nomo" por Kto. avex-z)

Sekretario: Manfred Westermayer
Weissdornweg 68, DE-53177 Bonn (Germanio);
Ret-adreso: AVE
AVENO-Indekso

Agotagoj de UN, ...


Al la enirpordo