AVE - amendo por UEA-Statutoj

Aveno 34 - 2009-11-08

Historio de la propono de AVE amendi la UEA-Statutojn per "Dauripoveco":
1998 je la postkongresa seminario al la UK en Montpellier, en Larzac-Regiono,
	AVE diskutis la statuton de UEA - kaj sekve sendis leteron por amendi la statuton.

1999 dum la UK en Berlino okazis vochdono pri ni amendo-propono ene de UEA, bedaurinde negative.

2006 la UK-temo en Florenco estis: "Lingvoj, kulturoj kaj edukado al daurigebla evoluo",
	sed ne eblis diskuti nian amendon (letero de 1998-09-06 al UEA):


La proponita peto de la jaro 1999 estis - kaj ankorau estas: Amendi la UEA-Statuton per kroma punkto A.3.d (la proponita cifero 3d rilatas al la statuto de 1980): "eduki inter siaj membroj la konsciencon, ke iliaj agadoj devas akordi kun la Principo de Dauripova Evoluo sur nia planedo" -- Kaj jen kroma argumento, sendita de Wolfgang Guenther (EcoMed): (pri specialaj literoj de la transliterumado NHA: y=j, j= gh, zh=jh) Al la estraro de la Universala Esperanto-Asocio & al kiuy koncernatas Estimatay gesamideanoy, vi chiuy scias pri la strebado de esperantistay ekologoy & de ekologie interesatay esperantistoy (ekz. tiuy en AVE, la Asocio de Verduloy Esperantistay, kunlaboranta kun UEA ekde 1994, kp. la yarlibron) koncerne ekologian amendon de la UEA-statuto, bazitan sur la imanenta ekologia memidenteco de Esperanto (kp. mian artikolon en Scienca Revuo, vol.60 (2009) (2), n-ro 217, Interna ideo, homay raytoy kay ekologia perspektivo) & sur la nocio “dauropov(ec)a evoluigo”, kiuy la UN & la civilsocio chirilate uzas. Chiletere mi atentigas vin & la ceterayn oficialayn Esperantistayn organizazhoyn, ke kun dato de 2009septembro02 la Ekumena Konsilantaro de la Eklezioy (EKE) akceptis “Deklaracion pri Ekoyusteco & Ekologia Kulpo”. En ji sub punkto H. tekstas yene: La centra komitato “urje alvokas la EKE-membroeklezioyn & ekleziayn instancoyn partnerece kun la civilsocio efektivigi provaudoyn pri la ekologia kulpo, inklude memtakson pri la propra konsum-sinteno. La EKE precipe evoluigu mekanismoyn cele kompensadon de dum siay kunvenoy estijantay ekologia kulpo & kolektu partnerece kun grupoy & movadoy de la civilsocio modeloyn de agnosko, prevento, mildigo, kompenso, reparacio & rekompenco de ekologia kulpo.” Yuste chi tio estas ankau unu el la chefay celoy de supre menciita amendo. Mi konsideras la aferon tre grava & urja. (lau letero de Wolfgang al UEA: w.guenther.esperanto@web.de ) (kulpo == debeto) > Aveno 34
AVENO-Indekso


Al la enirpordo

Adreso kaj pagmanieroj:

 Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

Sekretario: Manfred Westermayer
Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen (Germanio);
Ret-adreso: AVE